Två av många rwandier som fått ett bättre liv och möjlighet till arbete genom socialförsäkringsprogrammet VUP som varit viktigt för att minska den extrema fattigdomen

Foto: Heather Kindness, Vision 2020 Umurenge Programme

Lyckad utvecklingspolitik rekordminskar fattigdom i Rwanda

Uppdaterad: 26 juni 2014

Fattigdomen i Rwanda har minskat från 56,7 till 44,9 procent de senaste fem åren och antalet extremt fattiga har sjunkit till 24 procent. Därmed har Rwanda nått sina nationella mål om minskad fattigdom och landets exceptionella utveckling kan snarare jämföras med Kina och Thailand än med sina afrikanska grannstater.

Att andelen fattiga i Rwanda har minskat med i genomsnitt 2,4 procent per år de senaste fem åren är imponerande resultat. Det visar på en fattigdomsminskning som är nästan dubbelt så snabb som den i Kenya och Ghana, två länder som sedan tidigare ligger i topp för utveckling i Afrika.

Resultaten kommer från en landsomfattande hushållsstudie som genomförts i Rwanda. Framgångarna kan ses som ett bevis för att Rwanda bedriver en effektiv utvecklingspolitik där biståndet, som utgör 50 procent av statsbudgeten, har bidragit till resultaten. Sida stödjer flera projekt i landet, bland annat det stora socialförsäkringsprogrammet VUP  som varit viktigt för att minska den extrema fattigdomen.

Även folkhälsan i landet har förbättrats och mödradödligheten har mer än halverats de senaste tio åren. Idag har dessutom hela 90 procent av befolkningen en grundläggande hälsoförsäkring vilket bekräftas av en annan stor hushållsundersökning som fokuserar på hälsovariabler.

Den brittiske utvecklingsekonomen Paul Collier kommenterade de unika resultaten när rapporten lanserades och han lyfte fram tre framgångsfaktorer: att landets ledning lyckats etablera ett formellt regelverk som gynnar utveckling, att man lyckats skapa institutioner som implementerar reglerna och att man fått befolkningen att stödja dem. Den rwandiska regeringen har konsekvent arbetat för att skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt och utveckling, vilket har bidragit till det folkliga stöd som regimen har.

Samtidigt saknas all verklig opposition i landet, något som tydligt märktes i parlamentsvalet 2008 då de flesta politiska oppositionspartier befann sig i exil. Under upptakten till presidentvalet 2010, där nuvarande president Kagame vann överlägset, ökade spänningen i landet. Bland annat dödades en ledande oppositionspolitiker och en rad oppositionella utsattes för hot och trakasserier. Dessutom stängdes oberoende medier. Vissa förbättringar kan möjligen skönjas sedan dess, men den fortsatta bristen på verklig demokrati och yttrandefrihet i Rwanda är oroande.

Rwandiska beslutsfattare framhåller gärna att myndigheternas effektiva arbete beror på de resultatkontrakt som genomsyrar administrationen, från högsta till lägsta nivå. Även befolkningen stödjer till synes reformagendan, vilket delvis kan ses som en naturlig följd av landets traditionellt hierarkiska struktur där man sällan öppet ifrågasätter makthavare och beslutsfattare.

Resultaten från hushållsstudier av ekonomisk och social utveckling:

• Antalet personer som lever i fattigdom i Rwanda har minskat från 56,7 procent 2005/06 till 44,9 procent 2010/11. Den extrema fattigdomen har under samma period minskat från 37 procent till 24 procent.
• Det betyder att antalet fattiga i Rwanda har minskat med i genomsnitt 2,4 procent per år de senaste fem åren, vilket är exceptionellt för Afrika och bara kan jämföras med Kina, Thailand och Vietnam.
• Även andra utvecklingstrender är mycket positiva. Mödradödligheten och dödligheten bland barn under fem år har exempelvis halverats på fem år, och allt fler barn slutför sin grundskoleutbildning. 
• Framgångarna kan förklaras med att Rwanda driver en effektiv utvecklingspolitik som har ett brett folkligt stöd. Biståndet, som utgör 50 procent av statsbudgeten, har också bidragit till resultaten. 

 Läs mer om Sidas arbete i Rwanda.

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän