Barns rätt tioll hälsa och utbildning är ett viktigt fokus för stödet till civilsamhälleorganisationer. Lilla Qaali i SOmalia är en av många barn som får hjälp genom Oxfam, en internationell organisation som får del av Sidas stöd.

Foto: Geno Teofilo/Oxfam, Creative Commons

Civila samhället får dela på 1,6 miljarder

Uppdaterad: 26 juni 2014

Sida ger i år nästan 1,6 miljarder kronor till organisationer i det civila samhället för utvecklingsarbete utomlands. Bland de tjugo organisationer som delar på pengarna finns dessutom fyra internationella, som får stöd i sitt arbete med barn runtom i världen.

Redan förra året höjdes anslaget till det civila samhällets organisationer kraftigt och i år sker ytterligare en höjning med drygt 30 miljoner kronor till 1,6 miljarder kronor. Merparten av pengarna ska gå till att bedriva utvecklingssamarbete i syd men en mindre del på 68 miljoner kronor ska gå till informationsarbete kring bistånd och utvecklingsfrågor i Sverige. Dessutom delas 46 miljoner kronor ut till reformsamarbete i Östeuropa.

De organisationer som får störst del av anslaget är svenska Rädda Barnen, paraplyorganisationen Forum Syd, Kooperation utan gränser och Diakonia. Sida har nyligen gått ut med en inbjudan till potentiella nya svenska ramorganisationer vilka kommer att bedömas under våren.

– Vi har under de senaste åren sett försämrade villkor för civilsamhället att verka i många länder. Sida vill öka sitt stöd till organisationer som arbetar med frågor kring det civila samhällets egen effektivitet och hur man kan skapa en gynnsam miljö för organisationer att verka fritt i olika länder och regioner, säger Charlotta Norrby, chef för Sidas enhet för civila samhället.

Ifjol var även första gången som internationella civilsamhällesorganisationer fick stöd från anslaget, inom ramen för en särskild satsning på stöd till barns och ungdomars rätt till hälsa och utbildning. Organisationerna är Oxfam, Ibis, Norska Flyktingrådet och Hiv/Aids Alliance. Även många svenska organisationer har fått utökat stöd för satsningen på barn och unga, som totalt uppgick till mer än 200 miljoner kronor ifjol.

Ett fokus har varit barn i konflikt- och postkonfliktländer. Bland annat ska Svenska Afghanistankommittén genomföra ett program för utbildning av kvinnliga lärare, för att bättre nå ut med skolundervisning till flickor på landsbygden.

När det gäller anslaget för informationsarbete om svenskt utvecklingssamarbete och situationen i omvärlden så finns det nya organisationer som får stöd från och med i år, bland annat Jan Hjalmarson Stiftelsen, Utrikespolitiska institutet och Föreningen Ordfront.

Sidas ramorganisationer är aktörer inom det civila samhället som genomför utvecklingssamarbete genom fleråriga avtal om rambidrag. 

Anslag till ramorganisationer för 2012 (exklusive informationsanslag och reformsamarbete Öst):

• Afrikagrupperna - 38 000 000 kronor
• Diakonia - 145 068 957 kronor
• Forum Syd - 176 934 660 kronor
• LO/TCO Biståndsnämnd - 92 022 500 kronor
• Olof Palmes Internationella Center - 52 700 000 kronor
• Plan Sverige - 66 957 000 kronor
• PMU Interlife - 75 300 000 kronor
• RFSU - 27 318 000 kronor
• Rädda Barnen - 189 652 900 kronor
• SHIA - 30 300 000 kronor
• Svenska Kyrkan - 141 805 293 kronor
• Svenska Missionsrådet - 116 540 000 kronor
• Naturskyddsföreningen - 50 285 000 kronor
• Kooperation Utan Gränser - 158 390 000 kronor
• Världsnaturfonden - 42 856 300 kronor
• Svenska Afghanistan-kommittén - 11 000 000 kronor
• Oxfam - 29 000 000 kronor
• Ibis - 6 400 000 kronor
• Norska Flyktingrådet – (inga utbetalningar under 2012, endast 2011 och 2013)
• Hiv/Aids Alliance - 6 500 000 kronor

Här kan du se hela fördelningen

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän