Corruption Perceptions Index 2012

Foto: Transparency International

Så förebygger vi korruption i biståndet

Uppdaterad: 26 juni 2014

På söndag inträffar den internationella dagen för avskaffande av korruption. Sida strävar efter att alla insatser vi stöder planeras så att de motverkar korruption. Det gör vi genom att vara medvetna om problemet och bygga in frågan redan på planeringsstadiet.

På söndag 9 december inträffar den internationella anti-korruptionsdagen. Att motverka korruption är en prioriterad men utmanande uppgift i svenskt bistånd och på Sida har arbetet under 2012 intensifierats, bland annat genom  den inrättade whistle-blowingfunktionen  och en förstärkt utredningsgrupp. På Metodenheten arbetar Molly Lien och Karin McDonald som korruptionsrådgivare. De arbetar förebyggande och leder en arbetsgrupp inom anti-korruption med representanter från Sidas övriga avdelningar.

Arbetsgruppen  ger metodstöd för att förebygga korruption i insatshanteringen  och även utbildning och rådgivning till exempel om hur man kan jobba med korruptionsanalys i strategiarbetet. Gruppen arbetar också med omvärldsbevakning och följer den senaste forskningen för att veta vad som funkar och inte.

 - Att stå emot korruption  som enskild person är oerhört svårt. Inte minst i samhällen där korruption är normen,säger Molly Lien. ”Alla” säger sig vara emot korruption, men kortsiktigt vinner alla på det och den enskilde kan oftast inte välja att avstå för man får då betala ett alldeles för högt pris. Men om många avstår, så vågar man. Att förändra sådana här beteenden är extremt svårt.

Korruption existerar överallt i samhällen där korruptionen fått fäste. Man betalar för att få sina varor genom tullen, man mutar för att få vård på sjukhus etc.

För att minska riskerna i biståndet måste antikorruption vara integrerat  i insatshanteringssystemet. På Sida  görs alltid en riskbedömning  huruvida  att en insats skulle kunna drabbas av korruption. Men vi tittar också på risken att insatsen i sig skulle kunna göda korruption, och på möjligheter att istället utforma insatserna så att de bidrar till att främja integritet, öppenhet och ansvarsutkrävande.  Ett sätt är att bygga in översynsmekanismer och skapa möjligheter till insyn från dem som ska dra nytta av programmet.

Genom att ha kunskap om informella maktstrukturer, erkänna riskerna och skapa verktyg för att hantera dem kan vi nå fler med vårt uppdrag  – att minska fattigdomen.

 Tidigare i veckan publicerade Transparency International årets Corruption Perception Index. Sverige ligger på fjärde plats (samma som förra året), efter Finland, Danmark och Nya Zeeland. Två tredjedelar av alla länder indikeras ha allvarliga korruptionsproblem.  Bland Sidas samarbetsländer återfinns 9 stycken bland de 20 värst drabbade.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän