Liberias president Ellen Johnson Sirleaf och Sidas Gisela Strand.

Foto: Anette Widholm Bolme/Sida

Afrikas röst i nya utvecklingsmål

Uppdaterad: 26 juni 2014

Arbetet med att ta fram nya utvecklingsmål efter 2015 pågår. Liberias president delar ordförandeskapet för en högnivåpanel som samordnar arbetet och kan därmed bidra med afrikanska prioriteringar. För att klara uppdraget bidrar Sverige med ekonomiskt stöd till ett sekretariat.

Liberia kommer att kunna bidra med en afrikansk röst i arbetet med de nya utvecklingsmålen och sträva efter konsensus i arbetet. Detta kan man nu göra fullt ut, tack vara ett helt färskt stöd från Sida. Det slog Liberias president Ellen Johnson Sirleaf fast under en pampig och välbesökt ceremoni när Sverige och Liberia skrev under avtal för ett nytt Sida-stöd till Liberias sekretariat för arbetet med de nya globala utvecklingsmålen.

Sekretariatet ligger direkt under presidenten som var noga med att understryka att det inte bara handlar om regeringen utan om hela samhället, inklusive civila samhället och privata sektorn.

Inför fullt mediepådrag på utrikesministeriet berättade president Johnson Sirleaf att hon blev överraskad då hon tillfrågades att dela ordförandeskapet för högnivåpanelen, där bland andra den svenska biståndsministern Gunilla Carlsson ingår. Liberia hade inte budgeterat för detta men president Johnson Sirleaf såg det som ett erkännande av Liberia och ville gärna att landet skulle engagera sig i arbetet. Lösningen blev att starta en dialog med den svenska ambassaden i landet.

Biståndschefen vid ambassaden i Monrovia Gisela Strand, var den som för Sveriges räkning skrev under avtalet sedan ambassadör Per Carlsson blivit fördröjd pga snökaos i Stockholm.

– Starkt ledarskap är nödvändigt för att överbrygga olika intressen och presentera en rapport som bereder vägen för att nå en universell agenda och en uppsättning av mål, inte minst för det som ibland presenteras som en motsättning mellan minskad fattigdom och hållbar utveckling. Ni kan räkna med vårt stöd i ert ledarskap in den processen, sa Gisela Strand i sitt tal under ceremonin.

Ellen Johnson Sirleaf återkom till de starka banden mellan Liberia och Sverige, dess historiska bakgrund och dagens goda samarbete. I och med freden i landet 2004 och de demokratiska valen 2006 har biståndet till Liberia stadigt ökat för att idag omfatta drygt 200 miljoner kronor. Fokus ligger på jordbruks-, marknads- och handelsutveckling samt demokratisk styrning och mänskliga rättigheter.

 – Sverige är en stark ”africanist” och stöttar Afrika i våra ansträngningar. Det ger oss möjlighet att ha ägarskap och ta kontroll för att nå vår egen utveckling, sa Ellen Johnson Sirleaf.

Presidenten lyfte också fram att Sverige är mycket instrumentellt i sitt stöd till sårbara stater, som i arbetet med det så kallade ”New Deal”. Enkelt uttryckt är ”New Deal” en ny ansats som lanserades under högnivåmötet om utveckling i Busan 2011 där man erkänner de  speciella omständigheter  som råder i konfliktländer, vilket innebär att andra typer av insatser behöver göras för att de ska kunna nå de globala utvecklingsmålen. Liberia valdes ut som ett av pilotländerna och Liberia valde i sin tur Sverige som en av sina två partner i arbetet.

 – Lika viktigt som vad vi gör är hur vi gör. Här kan ”New Deal” och dess principer om ägarskap, ömsesidigt ansvar, transparens och fokus på sammanhang verkligen bidra till utvecklingsfilosofin i Post-2015, sa Gisela Strand.

Hon fick medhåll av Liberias president som menade att ”New Deal” kommer att ha stort inflytande på den globala agendan och gör att länder måste ta större ansvar för sin egen utveckling.
På en direkt fråga från Sidas utsände om hur det ökade internationella fokus på resultat påverkar post-konfliktländer som Liberia, svarade Johnson Sirleaf att det visar på ett viktigt paradigmskifte ”från in-put till out-put”, där varje land måste se till att dess system och processer når resultat.

 – Det handlar om att resurserna används till det de ska och att det verkligen leder till en bättre situation för människor.

Så här kan Du delta i diskussionen kring nya utvecklingsmål:


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän