• EU-inträde och reformarbete till trots har korruptionsnivån i Östeuropa knappast förbättrats de senaste tio åren, trots stora satsningar på ...
  • Konflikten i Syrien har gjort 2,5 miljoner människor i behov av hjälp. Sverige bistår med humanitärt stöd om drygt 120 miljoner kronor hittills i år, vilket ...