Ökat fokus på hälsofrågorna

Uppdaterad: 26 juni 2014

Den 7 april är det den internationella världshälsodagen. Människors hälsa världen över står då på agendan och fokus riktas mot de utmaningar som hotar en positiv utveckling på hälsoområdet. Den svenska regeringen har i dagarna fattat två viktiga beslut för att bidra till bättre hälsa för många fattiga människor. Världens första hälsoambassadör har utnämnts och en regional strategi för hiv och aids-insatser i Afrika har antagits.

Hälsofrämjande insatser hör till biståndets kärnverksamhet och är ett högt prioriterat område i  den svenska utvecklingspolitiken. Flera av millenniemålen handlar om hälsa, men utsikterna att nå dem varierar. I synnerhet mål fem, förbättrad mödrahälsa, släpar efter. Sidas tidigare generaldirektör Anders Nordström har utsetts till världens förste hälsoambassadör och får på så vis  ett utvidgat mandat att arbeta med denna och andra globala hälsofrågor. Lite grand av ett drömjobb, enligt honom själv. Anders är utbildad läkare med ett förflutet i bland annat Världshälsoorganisationen, WHO.

Utnämningen ligger i linje med Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU) som identifierar smittsamma sjukdomar och andra hälsohot som en av de sex globala utmaningar som Sverige har möjlighet att bidra till på ett effektivt sätt. Att särskilt lyfta jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen är en av de politiska prioriteringar som Sida har i uppdrag att arbeta för. Nära fyra miljarder kronor ska göra det möjligt – det är den summa som Sverige sammanlagt avsätter för hälsoinsatser inom utvecklingssamarbetet.

 - Jag ser mycket fram emot att arbeta med mina tidigare kollegor på Sida, och tillsammans bidra till att vi tar en bredare ansats på människors hälsa. En första arbetsuppgift kommer att bli en skapa en så kallad portföljanalys av vårt samlade bilaterala och multilaterala hälsobistånd, säger Anders Nordström.

En regional hiv- och aidsstrategi för Afrika

Utöver att utse Anders Nordström till hälsoambassadör ska också en ny regional hiv och aids-strategi för länderna i Afrika söder om Sahara bidra till ett ökat fokus på hälsofrågorna. För första gången går strategin in på behandling, och nämner särskilt insatser för att förhindra att hiv-smitta överförs från gravida kvinnor till deras barn. Sverige avsätter  350 miljoner kronor för att genomföra strategin under åren 2012-2013, och Norge bidrar med 40 miljoner kronor som del av det regionala samarbetet.

Det andra stora temat i den nya strategin gäller homo-,bi- och transsexuella personers (hbt) mänskliga rättigheter. Dessa människor är särskilt utsatta i många av Sidas samarbetsländer, och insatser för att ge dem tillgång till samma resurser som andra invånare ska komplettera det som görs i globala och bilaterala insatser.

Hälsoambassadörens uppgift är att hitta synergier mellan alla hälsoinsatser och få de olika delarna att verka tillsammans för maximala resultat


 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän