UngDrive i Botswana

Foto: UngDrive

Aktörssamverkan engagerar unga entreprenörer i Botswana

Uppdaterad: 26 juni 2014

UngDrive ger ungdomar i 14-17 års ålder möjlighet att under två veckor av sommarlovet praktiskt utforska sin entreprenörsanda. Konceptet sprider sig nu till Botswana för att engagera och aktivera unga och skapa nya möjligheter för ökat företagande.

Programmet UngDrive  startades och drivs av ett par unga svenska entreprenörer som handleder och inspirerar de deltagande ungdomarna.  De delar med sig av sitt engagemang och intresse för företagande, i hopp om att väcka idéer och visa på vilka möjligheter som finns för att i framtiden starta egna företag.

Genom aktörssamverkan har konceptet nu spridit sig till Botswana där UngDrive genomför ett projekt som delfinansieras av Sida genom ett planeringsbidrag för aktörssamverkan*. Tillsammans med den botswanska parten, The Business Place, är förhoppningen att årligen genomföra ett liknande program i Botswana, som på sikt kan öka entreprenörskap bland unga i landet.

Projektet inleddes genom att ett kortare pilotprojekt genomfördes under två dagar i mars på en skola i Gaborone. Arrangemanget upplevdes som mycket lyckat och under våren kommer den botswanska partnern att genomföra liknande projekt på flera skolor. Vårens arbete ska sedan kulminera i att partnerna tillsammans genomför ett två veckors praktiskt UngDrive-program nu i sommar.  Tanken är att detta förhoppningsvis långtgående samarbete på sikt ska kunna stimulera ett utbyte av kunskap och erfarenheter mellan unga entreprenörer i Sverige och Botswana.

 "Under två dagar genomförde vi tillsammans med vår partner och 35 ungdomar från en skola i Botswana ett pilotprojekt kallat Business for a day.  Den energi och det engagemang vi upplevde hos samtliga inblandade var fantastiskt och vi tror att intresset för ungt entreprenörskap är starkt i Botswana. Vi ser ljust på sommarens längre projekt och den fortsatta utvecklingen av YoungDrive Academy Botswana." , säger Brita och Hampus på UngDrive.

Att väcka intresset för entreprenörskap hos unga botswanier är litet steg som på sikt kan skapa större avtryck i rätt riktning. En utveckling  som förhoppningsvis innebär att fler entreprenörer bidrar till att diversifiera Botswanas ekonomi, vilket på sikt behövs för att stimulera en fortsatt ekonomisk tillväxt i landet.

*Planeringsbidrag uppgår till max 284 000 kronor och ska vara ett katalytiskt bidrag för att kicka igång ett samarbete och stimulera långsiktiga relationer mellan aktörer i Sverige och samarbetslandet.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän