Tolv företag får stöd från Innovations Against Poverty

Uppdaterad: 3 juni 2014

Tolv innovativa idéer från hela världen är först ut i Sidas nya finansieringsprogram Innovations Against Poverty. Gemensamt är att de på olika sätt bidrar för att öka livskvalitet för människor som lever i fattigdom och får upp till 170 000 kronor i stöd.

I en första ansökningsprocess har 157 företag från 25 länder ansökt om investeringsstödet som uppgår till omkring 170 000 svenska kronor, eller det stora anslaget som blir mellan 170 000 kronor och 1,7 miljoner kronor per företag. Nu är det klart att tolv företag från Afrika, Europa och USA får det mindre stödet och att ytterligare 14 företag går vidare i ansökningsprocessen för att konkurrera om det större stödet.

  – Vi är glada att vi har fått så många högkvalitativa program som har stor potential att skapa fördelar för de fattigaste genom hållbara affärsmodeller, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Sida.

Det är framför allt små företag som sökt medel från Innovations Against Poverty och cirka en tiondel är ideella organisationer med inslag av kommersiell verksamhet. Bland projekten i den första omgången finns nya typer av batteriladdare, lösningar för kommunala avlopp, produktion av livsmedel med högt näringsvärde, rent dricksvatten och affärsrådgivning via mobil. De bedrivs i många olika länder, av de sökande har många verksamhet i Zambia, Uganda, Indien och Kenya.

 – Spridningen av de sökande visar att Innovations Against Poverty är relevant och kommer att bli ett värdefullt bidrag i gemensamma, globala ansträngningar för att uppnå millennieutvecklingsmålen, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Bidraget ska täcka 50 procent av kostnaden för nya projekt och produkter. Företag kan också få rådgivning kring hur de kan förändra sina affärsmodeller för att inkludera de fattigaste. Det mindre stödet söks framförallt av organisationer som vill verifiera sina ideer och sina projekt genom en marknadsstudie eller påbörja en pilot. Många av dem är nybildade företag. Av de 14 företag som gått vidare i processen för det större anslaget är projekten längre komna och man söker medel för att kunna påbörja exempelvis produktion eller gå från en pilot till kommersiell implementering.

Sida samarbetar med en grupp specialister som leds av PwC och det brittiska initiativet "Business Innovation Facility" att erbjuda extern expertis, nätverk och en plattform för att utbyta erfarenheter av att göra bra affärer i fattiga länder.

  – Biståndet utgör bara en liten del i arbetet mot fattigdomen. Med vår stora kunskap kan vi vara ett stöd till företag som filar på idéer om inkluderande affärsmodeller och produkter för nya marknader. Målet är detsamma – att ge fattiga människor verktyg och möjligheter att ta sig ur sin situation, säger Charlotte Petri Gornitzka.

De företag som har tilldelats bidrag upp till 170 000 kronor var är:

 • Ignitia (Sverige) – meterologitjänster i Västafrika
 • MAKIT (Danmark) – menskopp i Kenya
 • Vagga till Vagga (Sverige) – biomassapellets för matlagning i Tanzania och Zambia
 • Green Laiti (Zambia) – alternativa energikällor i Zambia • Calimera (Sverige) – distribution av rent dricksvatten i Tanzania
 • Lotus Foods (USA) – jordbruksutveckling i Asien
 • Greenway Ecodevelopment (Indien) – spillvärme blir energi i Afrika och Asien
 • Imagine Rural Development Initiative (Zambia) – nya jordbruksprodukter I Zambia
 • Pamoja Cleantech (Sverige) – biomassautvinning från träd i Uganda
 • HiNation (Sverige) – soldrivna mobilladdare i Zambia
 • Farm Business Advisors (UK) – nya marknader för bönder i Mocambique
 • See My Tree (Sverige) – finansiella tjänster kring koldioxidkrediter i flera utvecklingsländer

I slutet av oktober beräknar Sida att ansökningsförfarandet om de större investeringsstöden är klara. För mer information om Innovations Against Poverty se www.sida.se/iap

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

 • tip a friend
 • share
Tipsa en vän