Svenska biståndspengar går till läkare och lärare i Palestina

Uppdaterad: 3 juni 2014

Sedan 2006 bidrar Sverige till att drygt 85 000 statsanställda i Palestina får löner och att tidigare tjänstemän får sina pensioner. Det handlar om läkare, sjuksköterskor, lärare och andra statsanställda.

I svenska medier har det förekommit uppgifter om att svenskt stöd går till ersättningar och löner för palestinier i israeliska fängelser. Det är felaktigt. Sverige genom Sida bidrar sedan 2006 med direktstöd till den palestinska myndigheten genom EU-programmet PEGASE (Mécanisme Palestino-Européean de Gestion et d’Aide Socio-économique). Stödet hanteras och följs upp av EU. Många andra aktörer i det internationella samfundet, som FN, Internationella valutafonden, USA och Världsbanken, är också med och stödjer den palestinska myndighetens arbete med dess reform- och utvecklingsplan.

Varje månad säkerställer EU att utbetalningarna av löner och pensioner uppfyller de krav som ställs utifrån de internationellt upprättade sanktionslistorna som Sverige och EU har skapat.

- Genom stödet kan den palestinska samhällsapparaten fungera trots den rådande konflikten. Det är en grundförutsättning för att den palestinska reform- och utvecklingsplanen skall ha en chans att fungera under ledning av premiärminister Salam Fayyad. Detta är ett politiskt arbete som inte bara stöds av Sverige, utan även av större delen av det internationella samfundet, säger Peter Lundberg, chef för utvecklingssamarbetet med Västbanken och Gaza.

Sida har sammanlagt betalat ut 240 miljoner kronor till myndigheten via PEGASE. Den senaste utbetalningen på 40 miljoner gjordes i augusti 2011.

- Stödet via PEGASE är ett av de mest genomlysta och granskas regelbundet. Senast i november förra året gjorde Riksrevisionen bedömningen att programmet har ”goda kontrollmekanismer”, säger Peter Lundberg.

Sida bedömer att utformningen av PEGASE skapar förutsättningar för en gynnsam palestinskt samhällsutveckling och bidrar till chanserna för en varaktig fred i regionen.

Biståndsminister Gunilla Carlsson förklarar hur de svenska biståndspengarna används i ett inlägg på UD-bloggen.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän