Sidastödd organisation får Right Livelihood priset

Uppdaterad: 3 juni 2014

Sida gratulerar sin samarbetspartner GRAIN som tilldelas det prestigefulla Right Livelihood Award 2011.

 – Det är oerhört glädjande att GRAINS kamp för småskaliga lantbrukare, tryggad livsmedelsförsörjning och biodiversitet blir internationellt uppmärksammat och erkänt. Ännu mer glädjande är att deras arbete har haft effekt och gett röst åt många tusentals markägare och bönder som annars inte kunnat värna sina rättigheter, säger Ulf Källstig, chef för Sidas enhet för globala program.

Sida har stött GRAINs arbete under många år och är en av de långsiktiga finansiärerna av deras verksamhet. Sedan 2003 går stödet genom SwedBio vid Stockholm Resilience Centre. Under den här tiden har den internationella ideella organisationen växt till en viktig global aktör som främjar en hållbar användning av biologisk mångfald inom jordbruket. GRAIN har även gjort stora insatser när det gäller att stärka lokalt styrd matproduktion så att marginaliserade lantbrukare får bättre möjligheter till försörjning.

Under senare år har GRAIN gått i bräschen för att ta reda på fakta när det gäller det snabbt växande fenomenet av stora utländska uppköp av mark i utvecklingsländer . Uppköp som ibland står i strid med lokala småbönders traditionella nyttjande av marken. Genom hemsidan www.farmlandgrab.org  sprider GRAIN löpande information om olika fall.

 - GRAIN har bidragit till att få fram viktiga fakta kring nyttjande och äganderätt av mark, vilket är en viktig grundsten för att kunna ha en demokratisk dialog som inkluderar alla parter, säger Ulf Källstig.

Enligt motiveringen får GRAIN “… för deras världsomfattande arbete med att skydda småbönders försörjning och rättigheter, och för deras dokumentation och kritik av utländska investerares storskaliga uppköp av mark i utvecklingsländer.”


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän