al Samou, exempel på Riwaqs insatser

Foto: Ana Gren

Riwaq belönas för att rädda kulturarv

Uppdaterad: 3 juni 2014

Riwaq arbetar för att rädda Palestinas kulturarv och arkitektur. Med bland annat stöd från Sida har ett stort antal historiska byggnader restaurerats och hela samhällen bevarats åt eftervärlden, samtidigt som arbetstillfällen skapats. Nu belönas deras arbete av Prince Claus Fund for Culture and Development.

Prins Claus Awards   är ett pris som delas ut till framstående insatser inom kultur och utveckling i områden där tillgången till kultur är begränsad. Mottagarna kan vara enskilda personer såväl som organisationer eller institutioner. I år belönas bland andra Riwaq Centre for Architectural Conservation   som arbetar för att skydda och restaurera det palestinska kulturarvet. Centret skapar även jobb, och stadsplanerare, arkitekter, ingenjörer och arkeologer är inblandade i arbetet.

Riwaq, som grundades 1991 i Ramallah, har haft stöd från Sida sedan 1995. Totalt har Sida bidragit med drygt 87 miljoner kronor, vilket innevarande år motsvarar 55 procent av organisationens totala budget. Komponenten för att erbjuda arbetstillfällen pågår sedan år 2002.

Riwaq får priset för sitt framgångsrika arbete med att bevara det palestinska kulturarvet och framförallt arkitekturen. Genom att restaurera unika byggnader, dokumentera historiska platser, byggnadssätt och metoder och skapa arkiv med fotografier, stödja forskning, publicera böcker och sprida kunskap bevaras detta för eftervärlden. Det leder också till att den palestinska identiteten stärks och restaureringsarbetena ger arbetstillfällen i ett område med stor arbetslöshet. Bland annat har gamla staden i Jerusalem restaurerats och de historiska vägarna i Betlehem bevarats.

Sidas stöd till Riwaq utvärderades 2010 och insatserna har bedömts som framgångsrika och i linje med Sveriges strategi för Västbanken och Gaza.

Läs mer om vårt arbete på Västbanken och Gaza 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän