Köer utanför en av röstlokalerna i San Antonio Aguas Calientes, Sacatepéquez.

Fotograf Jocke Nyberg

San Juan Alatenango, Sacatepéquez. Här får folk information om vid vilket bord i röstlokalen de ska avlämna sin röst - om de inte har fått informationen hemskickad eller om de slarvat bort den.

Fotograf Jocke Nyberg

Utanför en av röstlokalerna i San Juan Alotenango, Sacatepéquez.

Fotograf Jocke Nyberg

Kraftsamling för demokratin i Guatemala

Uppdaterad: 3 juni 2014

Den 11 september gick Guatemala till val. Sida har stöttat förberedelserna inför valet och bland annat bidragit till att fler grupper registrerade sig i röstlängden, som nu omfattar 96 procent av befolkningen. Den svenska personalen på ambassaden agerade valobservatörer.

Köerna ringlade långa i Santa Catarina Barahona, Guatemala, när invånarna skulle rösta söndagen den 11 septembe, 2011. En överväldigande majoritet av de köande var kvinnor, de flesta tillhörande ortens mayabefolkning. De stod tålmodigt i kö timme efter timme i den varma solen, många med ett barn på armen. Åtskilliga var unga – både röstande, valförrättare och valobservatörer –  en förändring jämfört med tidigare val. Musik dånade ur stora högtalare på torget och gatuförsäljare gjorde en bra affär på försäljning av mat och dryck. 

Guatemalas val var verkligen en folkfest. Veronica Melander var  valobservatör för EU, liksom övriga sex utsända kollegor på ambassaden: 

Veronica Melander på svenska ambassaden i Guatemala var också valövervakare. Veronica Melander på
svenska ambassaden i
Guatemala var med och
övervakade valet.

- Varför är det så stor majoritet kvinnor? frågade Veronica en av de nationella valobservatörerna på platsen.

 - Jag vet inte, svarade han osäkert. Det är verkligen anmärkningsvärt. Kanske männen kommer i eftermiddag. De flesta här är bönder och eventuellt har de arbete att utföra på förmiddagen. Men en annan anledning är nog att fler kvinnor skrivit in sig i röstlängden, fortsatte han.

Kvinnor och unga registrerade sig

En mer representativ röstlängd är ett av de positiva resultat Sverige och andra givare ville uppnå med sitt stöd till Guatemalas valmyndighet TSE. Inom ramen för det svenska stödet har TSE skickat ut omkring 100 mobila registreringsteam som under månaderna före valet hjälpt och uppmanat människor, särskilt kvinnor och ungdomar, att skriva in sig i röstlängden. Resultatet är att andelen kvinnor och ungdomar registrerade i röstlängden starkt ökat i jämförelse med valet 2007, och nu utgör 51 procent.  

Det totala antalet inskrivna i röstlängden har också ökat med 22 procent sedan förra valet. Särskilt många nya bor på landsbygden. Det är också i dessa områden som kvinnornas deltagande i röstlängden främst har ökat. Totalt beräknas nu omkring 96 procent av Guatemalas befolkning över 18 år vara inskriven i röstlängden. 

I Guatemala är det en rättighet att rösta, inte en skyldighet. För att få delta i valet måste man i förväg ha skrivit in sig i röstlängden. Det är knappast förvånande att det är Guatemalas mest marginaliserade befolkning som har haft minst intresse av detta – fattiga kvinnor tillhörande urbefolkningar och bosatta på landsbygden. I ett demokratiskt system riskerar medborgare som inte röstar att bli osynliggjorda i politiken. Bland annat därför är det ett viktigt steg att få en röstlängd som korrekt representerar Guatemalas urbefolkningar,  som är marginaliserade trots att de är i majoritet. 

Lokala valstugor möjliggör för fler att rösta

En annan viktig åtgärd som fått svenskt stöd är TSEs arbete med att decentralisera röstlokalerna så att människor kunde rösta i sin hemby. Detta är något som har stor betydelse för landsbygdsbefolkningens möjligheter att rösta. Det har inneburit att rösterna från landsbygden fått större tyngd i valet 2011 i jämförelse med tidigare val.  

Resultatet av presidentvalet var två vinnande kandidater som går till omval den 6 november. Den som fick flest röster var den före detta generalen Otto Perez Molina (36%) från det högerliberala Patriotiska Partiet (PP). Flera organisationer i det civila samhället anklagar honom för delaktighet i folkmordet på urbefolkningarna under den interna väpnade konflikten på 1980-talet. På andra plats kom Manuel Baldizón (23%) från det högerpopulistiska partiet Líder. Baldizón anklagas för att ha kopplingar till den organiserade brottsligheten, framför allt narkotikahandeln. 

Ett av resultaten av Sveriges och andra givares stöd till valmyndigheten TSE är att denna för första gången ordentligt undersökt hur mycket pengar partierna satsat på sina valkampanjer. Siffrorna är offentliga och det är därför nu väl känt i Guatemala att flera av partierna överskridit taket. Enligt parti- och vallagen är bötesbeloppet symboliskt och TSE saknar möjlighet att stoppa partierna från att fortsätta valpropagandan. 

Trots dessa nedslående valresultat har de förändringar som Sverige varit med och bidragit till haft positiva effekter. De ledande politikerna tycks ha varit medvetna om den mer representativa röstlängden och landsbygdsbefolkningens ökande betydelse för valresultatet. Valkampanjerna har därför varit mer inriktade på sociala frågor än tidigare. 

Veronica noterar också att valet på de allra flesta håll, tvärtemot vad som förutspåddes, innebar en paus från det våld som annars kännetecknar vardagen i Guatemala. Det var en kraftsamling för demokratin som i det stora hela präglades av en strävan att genomföra valet så lugnt och korrekt som möjligt.

 

 

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän