Brandkatastrofen i Kenyas slumområde var inte oväntad

Uppdaterad: 3 juni 2014

Den nyligen inträffade branden i Sinai-slummen i Nairobi har dragit uppmärksamhet till den snabba och oplanerade utvecklingen i Kenyas stadsområden. Omkring 95 personer har hittills dött i olyckan.

Sinai är ett av nära 190 slumområden i Nairobi. Av Kenyas stadsbefolkning bor 30-40 procent i slumområden, och i huvudstaden Nairobi uppskattas hälften av befolkningen leva i slummen. 

Kenyas slumområden har en extremt hög befolkningstäthet, ingen eller dålig kommunal service, dålig infrastruktur, säkerhetsproblem och allmänt ovärdiga levnadsförhållanden. Renhållningen är särskilt svår då en enda toalett kan delas av upp till 700 personer. Kvinnor och barn tvingas utstå svåra hot mot sin personliga säkerhet.

Kenyas slumområden karaktäriseras också av osäkra markägarförhållanden. Därför har invånarna liten motivation att förbättra sina bostäder, kommunen tillhandahåller ingen service och den privata sektorn saknar motivation att investera i dessa områden. 

Kommuner och stat har investerat väldigt lite i framsynt planering för den snabbt växande stadsbefolkningen, som beräknas vara dubbelt så hög som det nationella genomsnittet. Men endast begränsade landområden avsätts för bosättning, vilket gör att många tvingas bo i slumområden och andra informella områden. Juridiskt anses de flesta boende som olagliga inkräktare i dessa informella områden. Dessutom ligger bosättningarna ofta i miljömässigt känsliga eller farliga områden. 

15 000 bor i Sinai-slummen

I Sinai-slummen bor omkring 15 000 människor, av vilka många arbetar i Nairobis största industriområde. Marken där slummen ligger ägs av Kenya Pipeline Company (Kenyas officiella oljeledningsföretag). Oljeledningen som går från Mombasa till Nairobi och vidare till Uganda passerar genom området. Skjul av trä och plåt har byggts på eller längs med oljeledningen. 

Tidigare försök att flytta invånarna har misslyckats för staten erbjöd inte dessa fattiga människor alternativa boenden. Det har under en längre tid varit allmänt känt att en olycka lätt kunde inträffa, då oljeledningar ofta går sönder och invånarna för hand samlar in det spillda bränslet. Omkring 95 personer har hittills dött i olyckan den 12 augusti 2011. 

Svenskt bistånd till urbana områden i Kenya

Sverige är en av de största givarna av bistånd till stadsutveckling i Kenya. Vi bidrar till utvecklingen av policyer, förbättring av slumområden och till att stärka lokalt deltagande och ägarskap. Målet är att skapa goda förutsättningar för stadsutveckling, vilket inkluderar slummen, samt att öka kapaciteten hos lokala myndigheter för planering och förvaltning. 

Sverige bidrar också till att ta bort flaskhalsar som till exempel de osäkra markägarförhållandena och att stärka kapaciteten hos de som bor i slummen så de kan förhandla sig till hållbara lösningar och delta i program som påverkar deras liv. 

Svenskt stöd består av tre program som tillsammans bidrar till att lösa nyckelproblem inom den urbana utvecklingen: 

  • Det nationella projektet för urbanpolicyutveckling
  • Kenyas kommunalutvecklingsprogram tillsammans med Kenyas slumutvecklingsprogram
  • Det urbana civilsamhällesprogrammet

Finansieringen uppgår till ungefär 222 miljoner kronor under tre år.

 

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän