Biståndsbudgeten 2012 presenterad

Uppdaterad: 3 juni 2014

Regeringen presenterade den 20 september budgeten för nästa år. Biståndsanslaget föreslås bli 35,8 miljarder kronor, vilket motsvarar en procent av Sveriges BNI. Hur mycket Sida kommer att hantera bestäms i regleringsbrevet, vilket kommer i december. Tidigare år har det legat på ungefär hälften av Sveriges totala skattefinansierade bistånd.

Med årets biståndsbudget föreslår regeringen särskilda satsningar på tre områden; stöd till demokratisering och yttrandefrihet, stöd till företagsamhet för fattigdomsbekämpning samt konkret och förstärkt stöd till det fortsatta arbetet med FN:s millenniemål.

Läs mer på regeringens webbplats:

Regeringens satsningar inom biståndspolitiken 

Gunilla Carlsson om biståndsbudgeten för 2012


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän