Open Aid

Foto: Sida

Openaid.se vinner Svenska webb-priset

Uppdaterad: 3 juni 2014

Biståndsajten Openaid.se som samlar allt svenskt bistånd öppet på ett ställe prisas nu för sin interaktivitet. Med motiveringen ”För innovativ interaktion som på ett nyskapande och tankeväckande sätt levandegör torra siffror" fick Openaid.se i tisdags det Svenska webb-priset i kategorin Interaktion.

Openaid.se är en informationstjänst om svenskt bistånd som grundar sig på öppna myndighetsdata. Sajten är ett initiativ av UD i samarbete med Sida, som den 1 juli tog över driften av sajten. Openaid.se är en del av det Öppna biståndet  som regeringen lanserade i december 2009.

Som ett led i det Öppna biståndet infördes en så kallad transparensgaranti. Transparensgarantin handlar om att modernisera offentlighetsprincipen och göra biståndsinformation tillgängligt på webben. Alla som är intresserade ska kunna följa hela biståndskedjan, från ansökan och beslut till genomförande och uppföljning. Genom att öppna upp biståndet på Openaid.se ökar möjligheterna att effektivisera det svenska biståndet.

Biståndssajten kan användas både av de som arbetar inom utvecklingssamarbete och av mottagarna. Genom att öka insynen för alla parter kan möjliga förbättringar hittas och insatser effektiviseras.

Openaid.se samlar alla Sveriges biståndsinsatser ända sedan 70-talet och finns på både svenska och engelska.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän