’Representanter för Banco Terra, USAID och Sida signerade det nya avtalet om krediter till jordbruks- och turismsektorerna i Moçambique

Foto: Bita Rodrigues

Moçambiqiska företagare får tillgång till lån för affärsutveckling

Uppdaterad: 3 juni 2014

Attt ställa ut garantier för att minska risken vid kreditgivning är en form av bistånd som kan få stor utväxling. I Moçambique kan nu jordbruks- och turismsektorerna dra nytta av ett nytt avtal mellan Sida, USAID och Banco Terra.

Tillsammans med USAID har Sida ingått ett avtal med Banco Terra i Moçambique för att banken ska kunna öka sin utlåning till jordbruks- och turismsektorerna. Banco Terra står för hälften av risken och Sida och USAID tillsammans delar på den andra hälften.

Tack vare den här garantin kan låntagare med otillräcklig säkerhet få en möjlighet att ta lån. Det innebär också ökade möjligheter till  lån på medellång sikt, det vill säga 3-5 år,  inom två viktiga näringar i Moçambique  som kan skapa arbetstillfällen och öka den ekonomiska tillväxten under de närmaste 7 åren.  Jordbrukslånen ska gå till medelstora jordbruk och företag som förädlar jordbruksprodukter. Lånen som beviljas till turismsektorn ska även de ha en koppling till jordbruksproduktionen.

Sidas garanti, som tecknas inom ramen för befintligt samarbetsavtal med USAID, möjliggör en fördubbling av Banco Terras utlåningsvolym till ca 9,5 miljoner US Dollar och är det första i sitt slag inom jordbruks- och turismsektorerna  för Sverige i Afrika. 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän