Globala Karlstad är en aktivitet i samarbetsprojektet Globala Kommunen, med blan annat stöd från Sida

Foto: Jan Borg

Karlstad i framkant med klimatanpassning

Uppdaterad: 3 juni 2014

Hur våra städer kan anpassa sig till klimatförändringarna var ett av de ämnen som diskuterades när Globala veckan drog i gång i Karlstad. En av de svenska kommuner som ligger i framkant med riskreduceringsarbetet är just Karlstad.

På grund av sitt läge i norra Europas största deltaland, där Klarälven möter Vänern, innebär klimatförändringarna stora utmaningar för Karlstad, med stigande vattennivåer och ökad risk för översvämningar.

 – När du tittar på en karta över Karlstad ser du att det är vatten överallt så vi måste jobba strategiskt med de här frågorna, säger kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M).

Tack vare sitt arbete med klimatanpassning blev Karlstad i maj 2010 den första svenska kommunen att utnämnas till en ”Resilient City”. ”Making Cities Resilient” är en FN-kampanj för att öka kunskapen och medvetenheten på lokal nivå om de katastrofer som kan drabba städer. Förutom att placera frågan på den lokala politiska dagordningen syftar kampanjen till att ge städer runt om i världen möjlighet att jämföra sina erfarenheter.

 – Vi är bra på det här i Karlstad och då bör vi dela med oss, säger kommundirektör Ulf Nyqvist.

Kommunen har bland annat anställt en översvämningssamordnare och tagit fram detaljerade översvämningskartor. De kommande åren planerar man bland annat att bygga översvämningsskydd vid utsatta platser som till exempel Centralsjukhuset och skapa åtgärdsprogram för utsatta elanläggningar.

 – Karlstad har absolut vaknat, och man är intresserad på en politisk nivå av att göra något. Det är stor skillnad jämfört med för bara fem år sedan, säger Mette Lindahl Olsson, enhetschef vid Myndigheten samhällsskydd och beredskap.

Helena Molin Valdés, tillförordnad direktör för UNISDR (United Nations International Strategy for Disaster Reduction), betonade vikten av kunskap och politiskt intresse för klimatfrågan på lokal nivå.

 – Om inte kommunerna gör något kommer inget att hända, säger Helena Molin Valdés.

Globala veckan i Karlstad  arrangeras den 22 till 28 oktober av Edbergstiftelsen och Karlstads kommun med stöd av Sida, Den Globala Skolan och UD och innehåller seminarier, föreläsningar och filmvisningar om globala frågor. Det är en del av samarbetsprojektet Den globala kommunen som drar vidare till Malmö den 19-22 november.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän