Hur kan vi mäta biståndets genomslag?

Uppdaterad: 3 juni 2014

Utvärderingar är ett verktyg för att redovisa resultat och vilket genomslag biståndsinsatserna får. Men det måste byggas in redan då insatsen påbörjas, det tar tid och det kostar pengar. Frågan diskuterades nyligen på Sida då Howard White från 3IE var inbjuden till ett seminarium tillsammans med engagerade samarbetsparter.

Aldrig tidigare har kraven och förväntningarna på att redovisa biståndets genomslag varit så höga. Många brottas med frågan om hur det ska gå till. I förra veckan gästades Sida av Howard White från 3IE  som står för International Initiative for Impact Evaluation. Sida har stött 3IE med 1 MSEK de senaste åren. Ett trettiotal personer från Sida, konsultvärlden och enskilda organisationer deltog i seminariet som arrangerats för att diskutera resultatutvärdering.

Howard White, 3IE  Ett problem med de flesta utvärderingar är att de enbart beskriver vad som har hänt men sällan förmår skilja ut vad som är resultatet av insatsen och vad som beror på annat. Det finns därmed en risk att utvärderingsresultat blir vilseledande vilket i förlängningen kan leda till felaktiga beslut.

Howard White från 3IE

 

3IE och Howard White förespråkar därför en mer ambitiös ansats med slumpmässiga urval, kontrollgrupper och datainsamling både före och efter insatsen. För att inte bara få data om vad resultatet har varit utan, även förstå varför det blev som det blev måste man dessutom studera orsakskedjor. Det räcker inte med kvantitativa data, utan det är även viktigt att tala med människor för att kunna dra rätt slutsatser.

Om man ska tro Howard White är det alltså möjligt att mäta och bedöma resultat i mycket högre grad än vad som görs idag, men det är också krävande. En typisk 3IE-utvärdering tar cirka 5 år och en förutsättning är att man redan från början 'bygger in'  förutsättningar för utvärdering i planeringen av en insats, genomför att ta fram baslinjer och andra nödvändiga utgångsvärden. Därför är det också viktigt att de genomförande organisationerna är med på noterna och att det finns ett långsiktigt tänkande när det gäller utvärdering.

Det kostar också: mellan 300 000-500 000 dollar uppskattar 3IE, beroende på utvärderingens omfattning och tillgång till data. 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän