Globala Kommunen är är ett samarbetsprojekt mellan Sida, den kommun vi besöker, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), UNDP, Internationella Programkontoret, Den Globala Skolan, Utrikesdepartementet och lokala samarbetsparter.

Foto: Sida

Globala Karlstad och Malmö

Uppdaterad: 3 juni 2014

Inom kort blir Karlstad och Malmö lite mer globala än vanligt. Kommunerna arrangerar globala evenemang tillsammans med Sida och många andra. Det blir filmfestivaler, föreläsningar, uppträdanden, konstutställningar och mycket mer.

I Karlstad pågår aktiviteterna den 22-28 oktober och i Malmö 19-22 november. Programmen kan du hitta på www.globalakommunen.se.

 - Globala Kommunen handlar om att väcka intresse och nyfikenhet kring globala frågor. Många kommuner och lokala aktörer arbetar redan idag med internationella frågor. Globala Kommunen är ett sätt att uppmärksamma dem, utgöra ett stöd och inspirera fler att engagera sig, säger Kerstin Back, projektledare på Sida.

Det är viktigt att kommuner som Karlstad och Malmö vill bidra till internationellt utbyte och dela erfarenheter med partnerkommuner i fattigare länder. Företag, offentliga verksamheter och organisationer behöver fortsätta att öka sin samverkan med parter i våra samarbetsländer. Skolelever behöver få in världen i klassrummet. Studenter behöver resa ut till och få besök från utvecklingsländer. Det lokala engagemanget behövs för att påverka globalt.

 - Genom evenemanget Globala Kommunen kan vi bidra till att fler får koll på världen och får kännedom om vad kommunen redan gör för att bidra till en bättre värld. Vi vill även nå ut med exempel på hur Sverige arbetar för att bidra till utveckling i andra länder, säger Kerstin.

Globala Kommunen är ett samarbetsprojekt mellan Sida, den kommun vi besöker, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), UNDP, Internationella Programkontoret, Den Globala Skolan, Utrikesdepartementet och lokala samarbetsparter såsom Edbergstiftelsen i Karlstad. Under nästa år kommer ytterligare fyra kommuner att bli globala.

 - Framförallt ger evenemanget de som bor i kommunen en möjlighet att träffa intressanta personer som på olika sätt jobbar med globala utvecklingsfrågor, menar Kerstin.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän