Kvinna som lägger sin röst i valet i Tunisien

Foto: Noeman AlSayyad/UNDP

En seger för demokratin

Uppdaterad: 3 juni 2014

Ett väl genomfört val, säger Sidas Fredrik Uggla om valet i Tunisien, där Sida bidrog till uppbyggnaden av en valmyndighet. Kanske det bäst genomförda valet någonsin i arabvärlden om man ser till valdeltagande och genomförande.

Valet i Tunisien är över. Det val, som är ett av flera resultat av ”den arabiska våren”, som startade med att den tunisiske grönsakshandlaren Mohamed Bouazizi brände sig själv till döds i protest och desperation över sakernas tillstånd. Resten är historia, som man brukar säga, men historien pågår för fullt och framtiden är ännu oviss i flera länder i arabvärlden.

Fredrik Uggla  Fredrik Uggla, regional programhandläggare för demokrati- och MR-frågor i MENA-området med placering på ambassaden i Kairo

 - Det här är det första verkliga valet i regionen sedan revolutionerna inleddes, säger Fredrik Uggla, ambassaden Kairo, och valet har enligt oberoende observatörer gått väldigt bra.

Sida har stött valet via UNDP, som i sin tur koordinerat en större givargrupp där Sverige varit största bidragsgivare.  Sverige bidrar sammanlagt med drygt tolv miljoner kronor. Dels har stödet bestått av tekniskt stöd till valmyndigheten där den tidigare dissidenten Kamal Jendoubi nu är chef, dels har det gått till att aktivera fler kvinnliga kandidater.

 - Alla är nu eniga om att valmyndigheten gjort ett fantastiskt arbete, säger Fredrik.

Fredrik Uggla är regional programhandläggare för demokrati- och MR-frågor i MENA-området med placering på ambassaden i Kairo. När regeringen anslog extra medel i april för att stödja demokratiseringsprocesserna i Egypten och Tunisien, blev det naturligt att stödja just valprocessen.

  - Tunisien är än så länge bara i början av sin vandring mot demokrati, säger Fredrik Uggla och den störtade presidenten Ben Ali efterlämnade få institutioner med trovärdighet och förtroende hos folket. Här kunde vi gå in och stötta den nya valmyndigheten, vilket har resulterat i att det nu finns en legitim och trovärdig myndighet.

Den bildar nu, enligt Fredrik Uggla, en viktig hörnsten i det framtida demokratibyggandet i Tunisien och det bådar gott för framtiden.

 - Det blir svårt för kommande regeringar att inte respektera den nu utvecklade valmekanismen, säger Fredrik, som tror att det aktuella valet i Tunisien är det bäst genomförda valet som någonsin genomförts i arabvärlden, om man ser till valdeltagande och genomförande.

När rösterna räknades stod det snart klart att det islamistiska partiet Ennahda skulle bli det överlägset största partiet; något som gjort många oroliga för den fortsatta utvecklingen, framförallt vad gäller kvinnors position, vilken i Tunisien är ovanligt stark.

 - Det är inte vår sak att kommentera valutgången, säger Fredrik Uggla, men det finns naturligtvis alltid en oro för hur regeringsmakten faktiskt utnyttjas i nya demokratier. Men det här är ett demokratiskt genomfört val och det finns hittills inget som säger att Ennahda skulle försöka få igenom beslut som skulle begränsa kvinnors frihet och säkerhet eller sträva efter att avbryta eller begränsa demokratiseringsprocessen. Och eftersom partiet saknar egen majoritet kommer de att bilda en koalition, troligen med två sekulärt inriktade partier. 

Fredrik påminner om att de flesta nya demokratier genomgår ett antal turbulenta år med tvära politiska kast.

 - I det sammanhanget blir vår roll att stärka de institutioner som stabiliserar och upprätthåller demokratin. Förutom stödet till valmyndigheten samarbetar Sida i Tunisien med MR-aktivister, oberoende journalister, och med andra grupper i det civila samhället. Detta är organisationer som kan bidra till att säkra demokratins överlevnad och utveckling, oberoende av vem som sitter i regering.

Oavsett valresultatet är det viktigt att framhålla de  positiva aspekterna i valen. Att fria och rättvisa val har kunnat genomföras utan våld eller oegentligheter bara månader efter revolutionerna i Nordafrika är ett enormt framsteg. 

De tunisiska valen är en seger för demokratin, och har lagt nivån för den framtida utvecklingen. Detta både i Tunisien och i regionen i stort.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän