Utveckling riskerar utplånas av klimathot och orättvisor

Uppdaterad: 3 juni 2014

De senaste fyrtio åren har den fjärdedel av världens länder som låg i botten på indexet över mänsklig utveckling förbättrat sina värden med över 80 procent. Men den positiva utvecklingstrenden riskerar att stanna upp – eller rent av att gå i motsatt riktning - på grund av klimatförändringar, miljöskador och klyftor mellan och inom länder.

Det visar årets Human Development Report från FN-organet UNDP som presenterades i Stockholm idag.

- Världen har gjort stora framsteg inom utbildning och hälsa, till exempel. Men när vår miljö förstörs kommer indexen för mänsklig utveckling rasa nedåt, sade Verlee Vandeweerd på presentationen av rapporten, som delfinansieras av Sida.

Rapporten Hållbarhet och social rättvisa: En bättre framtid för alla, argumenterar att ett samlat grepp från världssamfundet för att minska ojämlikheter måste till för att nå en miljömässigt hållbar utveckling. Det gäller såväl ojämlikheter mellan könen, tillgång till hälsovård och utbildning, som tillgången till ren energi och skydd av ekosystem.

- Jämlikhet och hållbarhet är nära sammankopplade och man kan inte nå den ena utan den andra. Samtidigt är detta inte synergier som händer av sig själva, sade Verlee Vandeweerd, som underströk vikten av politisk vilja och ekonomiska resurser.

Låginkomstländerna förlorar mest på klimatförändringar och miljöförstöring och rapporten varnar för att klyftorna mellan olika länder åter kan öka på grund av detta.

- De fattigaste är de allra mest utsatta när miljön omkring dem förstörs, sade hon. Hälften av världens undernäring förklaras av miljörelaterade faktorer, som förorenat vatten eller torka. Investeringar som förbättrar jämlikheten, som tillgången till förnyelsebar energi, vatten och sanitet, främjar både hållbarhet och mänsklig utveckling.

Johan Schaar, chef för Sidas avdelning för tematiskt stöd underströk rapportens slutsats att hållbarhet går hand i hand med social rättvisa. Det har de senaste årens utveckling där klimatförändringarna fått social konsekvenser tydligt visat. Schaar lyfte fram rapportens förslag om att öka tillgången till ren energi som en viktig katalytisk insats.

- Tillgång till energi är en katalysator för utveckling. Det påverkar klimatet, men också människors hälsa. Här finns utrymme för världssamfundet att göra en betydelsefull insats, sade han.

Rapporten hävdar att det finns möjlighet att ge de 1,5 miljarder människor som idag inte har någon elektricitet tillgång till denna basservice på ett miljömässigt hållbart sätt – utan att koldioxidutsläppen skjuter i höjden. Och till en kostnad som motsvara ungefär en åttondel av vad världen idag lägger på att subventionera fossila bränslen.

Ett förslag för finansiering är globala avgifter på internationella valutatransaktioner. Enligt UNDP skulle en ”skatt” på 0,005 procent ge 40 miljarder dollar årligen – pengar som kan användas till bland annat klimatanpassningsåtgärder.

Läs mer om hur världens länder placerar sig på Human development index 2011 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän