Närmare 120 deltagare i ITP-kurser med inriktning på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter möttes på Sida.

Foto: Sanna Lindgren/Sida

Förlossningsläkare och barnmorskor utbildade i ITP-programmet

Uppdaterad: 3 juni 2014

Färre kvinnor som dör i barnsäng i Malawi och fler nyfödda som får chans att ta sitt första andetag i Kirgizistan. När resultaten av åtta internationella utbildningsprogram presenterades på ett seminarium på Sida fanns det gott om framgångssagor.

I Kirgizistan råder stor brist på förlossningsläkare. Samtidigt saknade barnmorskorna tidigare den kunskap som krävs för att hjälpa nyfödda att komma igång med andningen.

 – Om barnet inte andades fick barnmorskorna ringa efter läkare och om inga förlossningsläkare fanns på plats tvingades de vänta på en läkare från en annan avdelning. Det kunde dröja fem minuter innan de kom, berättar Aigul Kalieva, neonatalläkare från Kirgizistan.

Brist på vård under de avgörande första minuterna i livet resulterade i att många barn dog eller drabbades av skador och funktionshinder. Men på bara några få år har situationen förändrats radikalt. I dag har 75 procent av förlossningsavdelningarna i landet barnmorskor med kompetens i neonatal hjärt- och lungräddning. Reformen var ett resultat av det förändringsprojekt som Aigul Kalieva genomförde inom ramen för ett internationellt utbildningsprogram (ITP) som drevs av Lunds universitet  med finansiering från Sida.

Mary Sibande, barnmorska från Malawi, deltog också hon i ett ITP-program. Tack vare hennes arbete i tre byar på den malawiska landsbygden minskade byarnas mödradödlighet till noll på bara ett par år.

Tillsammans med byborna kom Mary Sibande och hennes kollegor fram till att brist på transport var det största hindret för att kvinnorna skulle få god mödravård. Lösningen blev att förse dem med cykelambulanser. I projektet utbildades dessutom lokala ledare för att de skulle inse vikten av att gravida kvinnor får snabb vård.

 – Tidigare var barnafödande kvinnornas ensak. Men vi lyckades involvera männen och stärkte dessutom kvinnorna så att de söker vård när de behöver.

Nu har projektet blivit en nationell angelägenhet och spridits över hela Malawi.

Mary Sibandes och Aigul Kalievas gärningar var endast två av många framgångssagor som lyftes fram när åtta ITP-kurser på området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i veckan utvärderades på Sida.

Mellan 2005 och 2010 har 220 barnmorskor och förlossningsläkare från 30 länder i Afrika, Asien och Östeuropa utbildats i Sverige och därefter genomfört sammanlagt hundra förändringsprojekt i sina hemländer.

 – När jag ser tillbaka på den här tiden blir jag mållös, det är mycket större än vad jag trodde att det skulle bli. Både barnmorskor och förlossningsläkare säger att programmet har förändrat deras liv, säger Karen Odberg Pettersson, forskare vid Lunds universitet och en av programledarna.

ITP-programmet inleds med en månads undervisning i Sverige. Deltagarna får i programmet också lära sig om förändringsarbete, hur de får med sig motståndare och överkommer kulturella barriärer. Under det följande halvåret genomför de förändringsprojekt i hemländerna.

 – De får också möta den svenska modellen där läkare och barnmorskor jobbar i team. Den har varit mycket framgångsrik i Sverige och därför försöker vi sprida den i världen, säger Karen Odberg Petterson.

Presentationerna av projekten finns att ta del av på Lunds Universitets hemsida, Posters from Stockholm ITP Seminar 2011, Towards a healthier world - change is possible


 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän