Sverige är laddat i Busan

Uppdaterad: 3 juni 2014

Nu har Busanmötet inletts där framtidens bistånd ska diskuteras. - Vi kommer att se nya partnerskap, aktörer och nätverk efter mötet i Busan, tror Christina Hartler som lett förberedelserna på Sida. Ett nytt sätt att bedriva bistånd helt enkelt.

Nu inleds det fjärde högnivåmötet om biståndseffektivitet (HLF-4) . I Sydkoreanska Busan. Mötet pågår den 29 november till och med den 1 december och samlar ungefär 2,700 delegater från hela världen. Syftet är att ytterligare skärpa arbetet med att effektivisera och bättre samordna biståndet. 
På Sida har förberedelserna utgått ifrån de svenska prioriteringarna resultat, transparens och näringslivets roll. Dessutom har vi drivit frågor kring riskhantering i konflikt- och postkonfliktländer, liksom det civila samhällets roll. Christina Hartler har varit projektledare för HLF4 på Sida.

 - Det är glädjande att se att vi har fått stort gehör för de svenska frågorna.  Vi kommer att delta i och samarrangera flera event med fokus på våra prioriteringar, säger Christina.

Men vad kommer att uppnås i Busan? Kommer man gå i mål med en substantiell politisk deklaration? Christina tror inte att värdet av Busan kommer att ligga i den politiska deklarationen. 

 - I Busan kommer det bli allt tydligare att agendan har förändrats. Vi ser en förskjutning i maktcentra. Vi ser nya länder – som Kina, Brasilien och Indien – som arbetar parallellt med de traditionella aktörerna men utifrån andra kriterier och förhållningssätt. Vi ser även ett alltmer aktivt näringsliv, där bilden av den privata sektorns roll håller på att ändras från en leverantör till en jämbördig aktör och partner. I Busan samlas alla dessa aktörer. Det kommer att bli tuffa förhandlingar för att hitta en gemensam ”bottenplatta” av åtaganden för alla dessa skilda aktörer och vi kommer att tvingas backa på våra ambitioner för att få med oss aktörerna i en gemensam deklaration, konstaterar hon.

Christina tycker att värdet av Busan ligger på att annat plan. 

 - Förberedelsearbetet inför Busan har satt igång flera viktiga processer där nya frågor lyfts och nya aktörer involveras. Fokus ligger på dessa processer och de substantiella förändringar som dessa leder till efter mötet.  Vi kommer att se nya partnerskap. Nya nätverk kommer att bildas med engagemang från nya aktörer.  Kort och gott – ett nytt sätt att bedriva utvecklingssamarbete!

Biståndsminister Gunilla Carlsson leder den svenska delegationen där Sida deltar med Generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka, projektledaren för HLF4  Christina Hartler och sakkunniga medarbetare på områdena kommunikation och transparens, det civila samhällets roll, Parisdeklarationen och arbete i sviktande stater.

Läs tidigare publicerade artiklar om förberedelserna inför Busan:


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän