Avtalet signeras på plats i Kambodja

Foto: Sida

Kambodja inrättar motsvarighet till Riksdagens utredningstjänst

Uppdaterad: 3 juni 2014

Sverige genom Sida har avtalat om att stödja en kambodjansk motsvarighet till Riksdagens utredningstjänst. Stödet är på tre år och uppgår till 11,4 miljoner kronor.

Parliamentary Institute of Cambodia’s (PIC) är formellt en oberoende och opolitisk enskild organisation som bildades i februari, 2011 för att stödja och stärka kapaciteten i Kambodjas parlament. Verksamheten kan närmast liknas vid den svenska funktionen Riksdagens utredningstjänst. Sidas generaldirektör Charlotte Petri-Gornitzka  och chefen för PIC signerade den 25 november ett avtal som innebär att Sverige bidrar med 11,4 miljoner kronor för att stödja etablering och drift av PIC för en inledande period om tre år.

Det 3-åriga stödet ska ge PIC möjlighet att tillhandahålla expertis, forskning och utbildning för att bygga upp kapaciteten hos parlamentariker och personal i den kambodjanska regeringsförvaltningen.  Tre områden står i fokus:

  1. forskning och lagstiftning
  2. representantskap och tillsyn
  3. att stärka sekretariaten i nationalförsamlingen och senaten.

 - Kambodja är mitt i en viktig demokratisk process. Vi ser det nya samarbetet som ett sätt att stärka den demokratiska processen i Kambodja. Parlamentet är svagt i landet och parlamentsledamöterna har svårt att utöva sin roll, särskilt när det gäller lagstiftning och som granskare av regeringens verksamhet, säger Sidas generaldirektör Charlotte Petri-Gornitzka.

PICs uppdrag är att  bistå med  juridisk kompetens, bereda och sammanställa juridiska underlag och att anordna workshops och seminarier. Den nya funktionen kommer att stärka förvaltningen och stödja parlamentet med att utveckla rutiner och processer för att etablera bästa praxis och att ta vara på lärdomar. Tanken är att göra PIC till en ledande aktör såväl i Kambodja som i regionen vad gäller demokratisk utveckling, i synnerhet genom att stärka representantskap i institutioner och parlamentariskt ledarskap.

Etableringen av PIC har brett stöd från de politiska partierna i det kambodjanska parlamentet och leds av en styrelse med representanter från parlamentet, det  civila samhället och andra medlemmar som utses med hänsyn till sitt engagemang för demokratisk utveckling och förvaltnings- och ledningskompetens.

Läs mer om vårt samarbete med Kambodja 

Beslutet i sammanfattning.  


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän