Inbjudan till samarbete rörande den svensk-somaliska diasporan

Uppdaterad: 3 juni 2014

Folkrörelser och enskilda organisationer välkomnas att söka projektbidrag från Sida för att administrera och samordna stöd till den svensk-somaliska diasporans involvering i fredsbyggande och utveckling i Somalia. Ansökan ska vara inne senast den 5 december.

Samarbete kring facilitet för främjandet av den svensk-somaliska diasporans deltagande i utvecklingssamarbetet med Somalia

Som ett led i att utveckla former för att på lämpligt sätt stödja den svensk-somaliska diasporans involvering i fredsbyggande och utveckling i Somalia vänder sig Sida till enskilda organisationer som kan tänkas vara intresserade av att i samarbete med oss administrera och samordna ett sådant stöd.

Mot denna bakgrund välkomnar vi alla folkrörelser och enskilda organisationer med relevant bakgrund att inkomma med en projektansökan baserat på bifogade uppdragsbeskrivningar senast 5 december 2011.

Det står organisationerna fritt att i sin ansökan kommentera uppdragsbeskrivningarna, samt föreslå de ändringar som ni finner motiverade.

De mottagna projektansökningarna kommer att behandlas enligt Sidas gängse bedömningskriterier och standards, samt med hjälp av bedömningsmatrisen i bilagan ”Facility Hosting Organisation ToR”.

Ni är förstås välkomna att höra av er vid eventuella frågor, mail per.karlsson@sida.se

Med varma hälsningar,

Per Karlsson
Ställföreträdande enhetschef
Enheten för Somalia-Sudan

Bilagor


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän