Collage

Foto: Anders Kronborg

Dags att engagera männen

Uppdaterad: 3 juni 2014

”Det har troligen blivit farligare att vara kvinna än att vara soldat i beväpnade konflikter”. Orden från UN Force commander Patrick Cammaert i DR Kongo inleder filmen Wallströms resolution. Sexuellt relaterat våld trasar inte bara sönder de utsatta offren, utan hela samhällen för generationer framåt. Om arbetet med att motverka våldet ska lyckas krävs en sak – att engagera männen!

Sexuellt våld i konflikter är ett billigt, tyst och effektivt sätt att kränka en fiende och skapa djupa sår som aldrig går att reparera. Trots att FN de tio senaste åren har klubbat igenom en rad resolutioner för att förhindra sexuellt våld har det inte lett till några reella resultat: bara 12 män har dömts i internationella rättegångar.

Den 25 november är den internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor. Sida uppmärksammade dagen genom att visa Marika Griehsels uppmärksammade film Wallströms resolution, med en efterföljande paneldebatt på temat ”Dags att engagera männen”. Filmen följer Margot Wallström i hennes arbete som FN:s särskilda representant för sexualiserat våld i konflikter. Hennes mål är tydligt: att få igenom en ny resolution som kan sätta stopp för våldet och döma ledarna på högsta nivå. För våldtäkt ska inte leda till maktens korridorer, utan till en fängelsecell.

 - Alla som engagerar sig i det här arbetet är kvinnor, men var är männen? Den som inte säger ifrån, han håller med. Det säger Dr Denis Mukwege, gynokolog på Panzisjukhuset i Kongo, i filmen Margots resolution. Panzisjukhuset utför dagligen mellan fem och tio komplicerade operationer på kvinnor som fått sina underliv söndertrasade med bajonetter, trasiga flaskor eller skjutvapen.

Frågan varför det är så svårt att få män att engagera sig ställdes till paneldebattens fyra deltagare. Klas Hyllander på organisationen för Män för jämställdhet talade om den patriarkala maktstruktur som ett sådant engagemang utmanar:

 - De enskilda soldaterna ingår i en struktur, om man protesterar mot det, då bestraffas man. En del män och pojkar utsätts också för sexuellt våld, men till skillnad från kvinnorna får de män som väljer att ingå i systemet istället vissa privilegier. Och ju hårdare konflikt och roffarmentalitet, desto större är hotet om bestraffning.

Fred - ingen trygghet för kvinnor

Margot Wallström besökte Liberia 2010 för att veta mer om de långsiktiga samhällseffekter som följer efter sexuellt våld i krig. Ett våld som tyvärr inte upphör när vapnen tystnar - åtta år efter krigets slut är våldtäkt landets brott nummer ett. Att jobba med mäns attityder och ge dem en positiv roll är viktigt för att bryta det negativa mönstret. I Liberia har Sida varit med och stöttat ett projekt som fått stort genomslag där poliser, före detta soldater och andra män deltagit i manifestationer på gatorna under parollen ”real men don’t rape”.

 – Arbete på gräsrotsnivå är bra men det är ännu viktigare att arbeta strukturellt med det könsrelaterade våldet mot kvinnor, fyllde Paul Dover, ämnesrådgivare på Sida i. Mäns våld handlar inte om kultur, utan om den politiska och ekonomiska struktur som män byggt upp. Vi måste uppmuntra männen i sin fadersroll, att vara med när barnen föds, ta med dem på hälsokontroll eller följa med sin fru till familjeplanering. Sådana enkla ingångspunkter kommer att vara betydande för att skapa en sorts mjukare maskulinitet.

Marika Griehsel som gjort filmen deltog också i paneldiskussionen. Med sin mångåriga erfarenhet från Afrika lyfte hon fram det historiska arvets betydelse:

  – Sydafrika till exempel har länge levt med förtryck och kolonialisering. Och vem ger sig de förtryckta männen på? De slår neråt, mot kvinnor och barn. Mansrollen är utsuddad och männen frustrerade.

 – Om ens fru, mamma eller syster blivit våldtagen finns ofta bara en kanal för att få ut vreden: att själv begå övergrepp, fyllde socialantropologen och forskaren Chris Coulter i. Vi önskar ofta att vi agerar bättre än andra, men driften att överleva är starkare än allt. Det gör att en pojke kan våldta sin mamma om han hotas med sitt liv.

Fällande dom en viktig signal

 Att kunna döma förbrytarna på hög nivå är viktigt; om män med mycket makt döms för att ha beordrat sexuellt våld, då ger det en tydlig signal till andra män. Och till de barn som bevittnat våldet, och växer upp till nästa generations män. Margot Wallström arbete ledde till att FN:s säkerhetsråd enhälligt röstade igenom resolution 1960 i december 2010. En ny plattform finns således på plats, men arbetet med att implementera den har bara påbörjats. Redan nu väntar ett antal fall i brottmålstribunalen i Haag och här fortsätter Margot och hennes team sitt arbete.

Det andra redskapet är att varje år presentera en lista med namngivna grupper som driver sexuellt våld i konflikter.

 – Joseph Kabila i Kongo borde stå på den listan, sa Marika Griehsel. Ingen annan grupp har drabbats så hårt av det sexuella våldet som kvinnorna i Kongo. Men det kommer aldrig att ske, omvärlden är för intresserad av Kongo som råvaruleverantör. För det är kampen om jordens resurser som gör att dessa övergrepp pågår i dessa länder, det har inget med kultur att göra.

Filmen Margots resolution är en stark film som upprör, och berör. Men Marika Griehsel vill inte förmedla en nattsvart bild:

 – Jag vill visa på de starka behov som finns, men jag vill samtidigt inge ett hopp - se på alla de aktivister som jobbar med detta. Och det finns en starkare lagstiftning nu, om säkerhetsrådet har detta på sitt bord så har de ett ansvar.

 

FAKTA:

Sidas arbete mot könsrelaterat våld   syftar till att sätta alla människors trygghet och säkerhet i centrum. Det handlar om skydd mot alla former av våld och hot om våld, en fungerande rättsstat, tillgång till rätssväsendet och såväl fysisk som sociopsykologisk säkerhet. Arbetet ska förebygga och bekämpa skadliga traditionella och kulturella sedvänjor, våld mot homosexuella, bisexuella och transpersoner, sexuella övergrepp i konflikt och postkonfliktsituationer, våld i hemmet och andra former av könsrelaterat våld. Sida arbetar också för kvinnors deltagande i arbetet med avväpning, rehabilitering och freds- och återuppbyggnad.

Det är också viktigt att tillvarata mäns erfarenheter och jobba med attityder mot män så att de får en mer positiv roll i arbetet med att motverka könsrelaterat våld.

Bland de projekt Sida har stött sedan flera år finns flera positiva resultat. Till exempel i Ukraina där en mansrörelse jobbar för jämställdhet över landet, i Vietnam med nätverk, pappagrupper och samtalsgrupper för män och i Sydafrika där Sida har stött arbete mot våld i hemmet. Sida stödjer även Wallströms team för att stärka arbetet mot straffrihet och därmed genomförandet av resolution 1960

 

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän