MR-dagarna 2011

Foto: Sanna Lindgren/Sida

”Alla karriärvägar ska vara stängda för våldtäktsmän!”

Uppdaterad: 3 juni 2014

Den 14-15 november var det återigen dags för MR-dagarna. Myndigheter, politiker, forskare och ideellt engagerade samlades på Kulturhuset i Stockholm för att öka kunskapen om mänskliga rättigheter. Under tisdagseftermiddagen uppmärksammades särskilt kvinnors rättigheter under ett seminarium där bland annat Sida deltog.

Margot Wallström, FN:s generalsekreterares särskilda representant i frågor som rör sexuellt våld i konflikt, var huvudtalare under tisdagsseminariet som gick under ämnet ”Kvinnors utsatthet i konfliktområden - Margot Wallström om sitt uppdrag”. Utöver Wallström, medverkade Gisela Strand från Sida med ansvar för samarbetet med Liberia och Sierra Leone, och Maud Edgren-Schori, UN Women Sverige. Moderator för det 75 minuter långa seminariet var Maj Britt Theorin, UN Women Sverige.

Seminariet tog plats på tisdagseftermiddagen inför en fullsatt publik. Margot Wallström inledde med att beskriva hur sexuellt våld mot kvinnor har varit frånvarande i vår historieskrivning, då människan har undvikit att tala om dessa brott.

 - Obeskrivligt är ett ord som återkommer när man talar om sexuellt våld mot kvinnor. Men även oundvikligt. Redan i Iliaden behandlades kvinnor som krigstroféer, i 4:e Moseboken i Bibeln talas det om kvinnor som blev krigsbyten. Från modern historia under kolonialkrigen i Afrika till vår egen tid i östra Balkan har det skett massvåldtäkter. Detta kan ge ett intryck av att sexuellt våld mot kvinnor är oundvikligt. Men vi kan inte, och ska inte, acceptera sådana påståenden!

Wallström fortsatte med att beskriva den nuvarande situationen i östra Kongo, vilket hon kallar ”världens våldstäktscentrum”. Kriget där ser helt annorlunda ut än människans schablonbild av krig. Idag handlar det om inbördeskrig mellan rebellgrupper som inte är kontrollerade överhuvudtaget och det är kvinnor som är en stor majoritet av offren. Sedan kriget startade har över 200 000 våldtäkter rapporteras, men man misstänker ett stort mörkertal i siffran eftersom många låter bli att rapportera.

 - Kvinnor jag har mött har sagt till mig att när rebellerna kommer så flyr deras män in i skogen. Men det kan inte kvinnorna göra, för någon måste stanna kvar och hämta vatten och ta hand om barnen. Våldtäkter har blivit förövarnas favoritvapen i krig eftersom det är billigt, tyst och effektivt, sa Margot Wallström.

Lika viktigt som det är att tala om sexuellt våld mot kvinnor i konfliktsituationer, är det viktigt att lyfta fram de goda exemplen på vad man gör idag för att verka för kvinnors rättigheter.
Idag är sexuellt våld mot kvinnor i konflikt inte längre enbart en så kallad kvinnofråga, utan ämnet har hamnat högst upp på den säkerhetspolitiska dagordningen. Tack vare att FN samarbetar i stora nätverk av organisationer så har man lyckats nå ut och hjälpa fler människor än vad man skulle ha lyckats med annars.

Wallström lyfte fram de tre prioriteringar hon fokuserar på i sitt FN-uppdrag. Det första är att få stopp på straffriheten. Idag möter kvinnor i Bosnien sina våldtäktsförövare från kriget på gatorna, på banken eller där de bor. Förövarna går helt ostraffade medan kvinnornas liv är i spillror. Det måste finnas tillgång till rättegång för kvinnorna, menar Wallström. Annars blir det ingen riktig fred.
Den andra prioriteringen för Wallström är att ge kvinnor inflytande i fredsprocesserna, och den tredje prioriteringen är att mobilisera politiskt ledarskap.

 - Kvinnorna har inga rättigheter, och de som kränker dem gå ostraffade, berättar hon. De känner sig inte säkra under sitt eget tak. Kvinnor måste vara involverade i fredsprocessen och ta en jämlik plats för att bevara freden, inget fredsavtal som bara avtalats fram av män kan få legitimitet. Inget samhälle kan nå sin fulla potential om inte kvinnor kan utveckla sin.

Efter att Wallström talat klart om sitt FN-uppdrag, blev det tid för en paneldiskussion där de övriga medverkande deltog under ledning av moderatorn. Hon började med en fråga till Gisela Strand om hur situationen i Liberia ser ut idag, och samma fråga ställdes sedan till Maud Edgren-Schori om Elfenbenskusten. Det var dystra redogörelser de båda kom med.

 - Elfenbenskusten har ett kvinno- och familjeministerium, men inte ett öre att förvalta det med, sa Edgren-Schori. Landet måste enas, där finns en våldskultur som är så pass utpräglad och som inte har tagit slut bara för att sista kulan är skjuten.

En central fråga som kom upp under seminariet var vad Sverige och Sida gör idag, och vad man kan göra bättre i arbetet med dessa frågor.

 - Sidas samarbete med Liberia ligger väl i linje med om hur Sverige brett stödjer arbetet mot sexuellt våld. Sida arbetar med direkta insatser mot sexuellt våld i Liberia. Sexuellt våld hänger ihop med bredare maktstrukturer. Sida arbetar med lösningar på många samhällsproblem med ett jämställdhetsperspektiv inom säkerhetssektorn inklusive polisen, kriminalvården och immigrationsbyrån och övrig statsbyggnad. Det är också oerhört viktigt att stödja det civila samhället i sitt arbete och utvecklingen av den privata sektorn. Goda resultat kommer av att skapa ett bättre näringslivsklimat och därmed fler jobb, berättar Gisela Strand. (Läs mer här: http://www.sida.se/Svenska/Lander--regioner/Afrika/Liberia/Vart-arbete-i-Liberia/ )

Maud Edgren-Schori underströk betydelsen av att involvera männen i arbetet med att öka kunskapen om mänskliga rättigheter. Det är ett väldigt starkt fokus på att bistå kvinnor, men hon menar att det är lika viktigt att få med männen i jobbet.

Margot Wallström avslutade med dessa ord som möttes av applåder från publiken.

 - Alla karriärvägar ska vara stängda för våldtäktsmän! Detta skickar tydliga budskap. Resten är grundläggande; ge utbildning för flickor så att de finner sitt värde och skaffar sig en roll i samhället.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän