Snart kommer bussarna i New Delhi drivas av biogas gjord på sopor. Det är ett exemple på hur aktörssamverkan bidragit till att de indiska och svenska företagarna samarbetet för gemensamma intressen.

Foto: Anna Springfors/Sida

Aktörssamverkan gör indiskt avfall till bränsle

Uppdaterad: 3 juni 2014

Ett samarbete byggt på gemensamma intressen och som leder till att svensk teknik anpassad till indiska förhållanden förbättrar miljön. Ett exempel på hur aktörssamverkan som metod för samman svenska och indiska aktörer och skapar långsiktiga samarbeten.

Indien är ett land som står inför stora utmaningar, skapade av en växande befolkning och ett ökande välstånd som sätter press på naturens resurser. Betydande mängder avfall kan inte tas om hand, vilket påtagligt påverkar Indiens miljö negativt . Avfallet riskerar att förorena redan bristande vattenresurser, och bidra till ökade utsläpp av växthusgaser. 

Biogasdrivna bussar i New Delhi

Sverige genom Sida har beslutat att stödja uppförandet av en pilotanläggning för att omvandla organiskt avfall till biogas som ska driva bussar i Delhi, Indien. Den omvandlade biogasen ska delvis ersätta den naturgas som idag driver Delhis busstrafik. Naturgasen kan då istället användas för andra ändamål, och fylla en liten del av den stora efterfrågan på energi som präglar landet.
Beslutet att påbörja byggnationen av biogasanläggningen är ett resultat av aktörssamverkan mellan Sverige och Indien som sedan 2009 drivits bland annat av Energimyndigheten, med stöd från Sida. Det tidskrävande arbetet med att bygga relationer har nu resulterat i att företaget Läckeby Water Group/Purac, som leverantör av teknik, kommer att arbeta tillsammans med den Indiska partnern Bharat Forge på helt kommersiella villkor. Energimyndigheten stödjer det fortsatta arbetet och kommer att agera som rådgivare under samarbetets gång.

Parterna, som har förts samman genom Sida-finansierade aktiviteter, fann varandra genom att de har gemensamma intressen för att samarbeta. Sverige, med stor kompetens inom tekniklösningar för biogasframställning, har ett intresse av samarbetet för att kunna leverera sin teknik till en ny marknad. Den indiska aktören, med de kunskaper som behövs för att idén ska kunna anpassas till en lokal kontext, vinner enligt Ludvig Lindström, projektkoordinator på Energimyndigheten, på samarbetet genom att det genererar ekonomiska besparingar, bättre lokalmiljö, klimatvinster och högre energisäkerhet.

Läs mer om Aktörssamverkan  som en metod i utvecklingssamarbetet och arbetet som föregick uppförandet av pilotanläggningen.


 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän