Emelie Degard, Cecilia Bisgen Jansson och Mats Svensson utgör arbetsgruppen för TAIEX och Twinning på Sida.

Foto: Margareta Wennlund/Sida

104 svenska myndigheter är intresserade av TAIEX och Twinning

Uppdaterad: 3 juni 2014

Under 2011 har svenska myndigheter vunnit tio projekt i det EU-finansierade arbetet med TAIEX och Twinning. Tillsammans med de sju projekt Sverige vunnit under de senaste två åren innebär det att svenska myndigheter under 2011 arbetar med sjutton projekt. Kontaktytorna för Sidas del är betydligt större ändå, och omfattar 104 svenska myndigheter när det gäller TAIEX och Twinning.

Genom TAIEX och Twinning   inbjuds myndigheter och aktörer från EUs medlemsstater att delta i institutionsutveckling av olika förvaltningar. För Sveriges del blir detta ett engagemang för PGU, politiken för global utveckling, genom att svenska myndigheter involveras i internationellt samarbete. Institutionsutveckling riktar sig mot kandidatländer, potentiella kandidatländer och grannländer till EU. Metoden kallas Twinning och syftar till kunskapsöverföring och/eller implementering av EU:s regelverk. Twinning som anslutningsinstrument lanserades 1998 och bygger på ett partnerskap med EU-kommissionen, medlemsstaterna och mottagarlandet. TAIEX innebär en likartad form av samarbete som dock är av mer teknisk karaktär och som pågår under avsevärt kortare tidsrymd. Aktörer som kan delta i TAIEX och Twinning är främst myndigheter, men även vissa bolag kopplade till dessa - och kommuner.

Det handlar om att se till att EUs normer och värderingar sprids till samarbetsländer i syd och öst; att myndigheter inom EU bidrar till att utveckla myndigheter i vårt närområde.

Länder i Nordafrika, Mellanöstern och Östeuropa är aktuella för TAIEX och Twinning-samarbetet.
Myndigheterna har därmed möjlighet att även arbeta i den arabiska vårens länder. Svenska myndigheter finns redan i Tunisien, Marocko och Jordanien och försöker få uppdrag i Egypten.

104 svenska myndigheter

För detta arbete har Sida kontakt med 104 svenska myndigheter.  Minst en kontaktperson finns hos varje myndighet. Under 2011 har svenska myndigheter vunnit tio projekt i det EU-finansierade arbetet med TAIEX och Twinning.   Det handlar om Arbetsförmedlingen, SWEDAC, Kemikalieinspektionen, Luftfartsverket, Kronofogden, Post- och telestyrelsen, ESV, Försäkringskassan och Lantmäteriet. De aktuella länderna är Georgien, Ukraina, Moldavien, Kroatien, Jordanien, Serbien, Tunisien, Turkiet, Marocko ,  Armenien och Albanien samt en möjlighet för  Sjöfartsverket/Transportstyrelsen att vinna ett projekt i Azerbaijan.

EU:s finansiering täcker endast en del av förberedelsearbetet. Myndigheter kan därför söka kompletterande stöd från Sida. Stödet kan sökas under tre olika faser beroende på var myndigheten befinner sig i projektfasen.

Processen för att få ett Twinning-uppdrag utgår från mottagarland. Det senaste projektet som en svensk myndighet vann var i Armenien. Armenien, och där motsvarigheten till Migrationsverket, definierade vilket behov man har. Ägandet finns således hos armenierna. Efter en omfattande planeringsfas godkänner EU projektförslaget och sänder ut det till alla 27 medlemsländerna.

I fallet Armenien konkurrerade svenska Migrationsverket med sin holländska motsvarighet. För att öka chansen att vinna uppdraget gick Migrationsverket ihop med tredje land, i detta fall Migrationsverkets polska motsvarighet.  EU strävar mot att ett ”gammalt” medlemsland och ett nyare medlemsland ska samarbeta kring ett projekt i de aktuella länderna för att därmed skapa ännu större synergieffekter.

Win-win-win

 - Samarbetet skapar win-win-win-situationer, säger Cecilia Bisgen Jansson, som är   programhandläggare på Sida. Vi har gjort stora framsteg det senaste året; förra året vann Sverige fyra samarbeten, mot tio i år.

 - Det handlar om bistånd i dess renaste form, understryker Mats Svensson som arbetat i bland annat i Bangladesh, Etiopien/Eritrea och Palestina som ambassadråd och konsul. Mottagarlandet definierar vad man vill ha hjälp med, väljer ut samarbetspart och godkänner slutligen att jobbet har gjorts innan utbetalning görs från Bryssel. 

EU finansierar mer än 90 % av arbetet; detta är således skatteåterbäring eftersom Sveriges bidrag till EU årligen är mellan 25 och 30 miljarder kronor till EU:s budget. Sverige får mellan 10 och 15 miljarder kronor i återflöde.

EU betalar för kostnader i mottagarlandet medan Sida betalar myndighetens arbetskostnad och kostnader i Sverige.

Emelie Degard är statsvetarstudent och akademikerpraktikant på Sida och tycker arbetet med TAIEX och Twinning är väldigt lärorikt.

  – Erfarenhetsutbytet är brett och medför en större kunskap om gemensamma internationella frågor som blir allt viktigare i en alltmer globaliserad värld, säger hon.

 Samarbetet med TAIEX och Twinning ökar kompetensen på myndigheterna, medför att nya karriärvägar skapas och att kompetent personal stannar kvar.

På onsdag den 23 november äger ett seminarium rum på Sida  för alla som kan vara intresserade av att delta i ett TAIEX eller Twinning-samarbete. Några platser finns kvar, och anmälan görs till mats.svensson@sida.se


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän