Utlysning av program för utvecklingsforskning

Uppdaterad: 3 juni 2014

Sida utlyser stöd till utvecklingsinriktad forskning om cirka 40 miljoner kronor för nästa år. Ansökan är öppen till den 12 april, 2011.

Sida har nu öppnat årets utlysning av Sidas program för utvecklingsforskning för utbetalningar 2012.

Det övergripande syftet med programmet är att bidra till forskning av hög vetenskaplig kvalitet och som är relevant utifrån Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU) och Strategin för Sidas forskningssamarbete 2010-2014.

Utlysningen riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet och högskolor. Bidragsformer som är öppna för ansökan är projektstöd och post-doktors stöd.

Under 2012 beräknas stödet omfatta ca 120 miljoner kr varav ca 40 miljoner kr är tillgängliga för nya ansökningar.

Utlysningen stängs 12 april.

För mer information, se  Ansöka om forskningsanslag.

Länk direkt till webbverktyget, där ansökan görs.  Länk till U-Forsk informationsportal.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän