En läkare som arbetar för organisationen Läkare utan gränser undersöker en liten flicka i ett flyktingläger i Haiti, sedan familjen blivit hemlös efter en orkan.

Foto: Ariana Cubillos/AP/Scanpix

Ny stor forskningssatsning i kampen mot smittsamma sjukdomar och andra hälsohot

Uppdaterad: 3 juni 2014

Nu inleds en ny forskningssatsning mot hiv/aids, malaria och andra tropiska sjukdomar. Mångmiljonbelopp anslås samtidigt för forskning som kan komma att minska barnadödlighet och förbättra mödrars hälsa. Satsningarna kommer gynna en stor del av världens befolkning.

Bekämpningen av smittsamma sjukdomar är en av vår tids allra största globala utmaningar. Nu gör Sida och Vetenskapsrådet en omfattande gemensam utlysning av forskningsstöd till området. Sida anslår cirka 10 miljoner kronor per år till den nya satsningen som ska pågå under 4 år. Satsningen riktar sig mot forskare som är verksamma i Sverige och forskningen ska påbörjas under nästa år.

  - Vårt mål är att stödja forskning av hög kvalitet och relevans för Sveriges utvecklingssamarbete. Därför utlyser vi stöd till svenska universitet och högskolor för högkvalitativ forskning av relevans för fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer och som bidrar till en rättvis och hållbar utveckling, säger Anders Granlund, chef för Sidas forskningssamarbete.

Den svenska riksdagens Politik för Global Utveckling har smittsamma sjukdomar och andra hälsohot som en högprioriterad utmaning och berör flera politikområden. De prioriterade forskningsområdena utgör också tre av FN:s milleniemål. Att Sida och Vetenskapsrådet för första gången samlas kring en större forskningsutlysning är kostnadseffektivt och ger förutsättningar att kraftsamla kring sjukdomar med betydelse för de hälsorelaterade milleniemålen.

Utlysningen rör forskningsområden som:

  • Smittsamma sjukdomar
  • Sexuell och reproduktiv hälsa
  • Barns hälsa
  • Icke smittsamma sjukdomar
  • Folkhälsa/hälsosystem
  • Biomedicin

Läs mer om utlysningen 

Kontaktpersoner

Sidas forskningsenhet, Viveka Persson, viveka.persson@sida.se tel: 08-6985379 . Vetenskapsrådet,  Mats Ulfendahl, Mats.Ulfendahl@vr.se


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän