Arbetslöshet ses inte som ett lika stort problem som tidigare.

Foto: Sida

Kriminalitet största problemet konstaterar Latinobarometern

Uppdaterad: 3 juni 2014

Latinobarometerns senaste rapport visar en kontinent där ekonomin går bättre och demokratin ökar. Våld och kriminalitet har dock blivit värre och tilliten är låg. Folk litar mest på sig själva och sina nära och kära.

I en stor attitydundersökning om vilka problem länderna i Latinamerika upplever idag frågar Latinobarometern 20 000 personer från 18 länder om deras syn på demokrati, ekonomi och utveckling. Barometern har funnits under åren 1995 – 2010 och upprepas kontinuerligt.   Barometern stöds av Sida sedan tio år tillbaka och den senaste rapporten presenterades på ett seminarium på Sida nyligen.

Sida gick in tidigt och stödde Latinobarometern och stödet har beskrivits som ovärderligt. Nu upphör det samtidigt som det regionala Latinamerikastödet fasas ut, men Latinobarometern kan nu fortsätta av egen kraft. Ett av Sidas viktigaste bidrag var att styra så att barometern fick en allmän spridning och ägarskap och alltså inte bara blev något slags redskap och styrmedel för näringslivet.

Demokratin ökar

I årets Latinobarometer kan man se att stödet för demokratin ökat i de flesta länderna. Det märktes en tydlig ”take off” för demokratin 2007 och trenden har visat sig stark.
Den ekonomiska krisen har inte slagit så hårt i Latinamerika och länderna har snabbt kommit igen. Ett förstärkt socialt nätverk har också skyddat de fattiga. Men även om länderna och människor fått det bättre, upplevs fortfarande stora klyftor. Fördelningen är ojämlik.

men endast en av tio känner sig trygg

Det största problemet, alla kategorier, är fortfarande våld och kriminalitet; något som upplevts som ett stort problem genom alla mätningar. En av tre latinamerikaner har själva blivit utsatta för brott, eller sett någon närstående bli det under senaste året. Förra året var siffran ännu högre, 38 procent, så en viss förbättring har skett. Kriminalitet upplevs i årets rapport som ett större problem än arbetslöshet till skillnad mot tidigare rapporter. Kriminaliteten har tagit över agendan i regionen; bara en av tio känner trygghet.

och fattigdomen minskar

Ekonomin går alltså bättre och det är 100 miljoner färre latinamerikaner som lever i fattigdom idag även om det finns många kvar. Oron för att hamna i fattigdom har också minskat och man vågar mer se och planera framåt. Arbetslöshet ses inte som ett lika stort problem som tidigare. Även om man fortfarande är rädd för att förlora jobbet så visar barometern en större upplevd säkerhet och flexibilitet. Folk byter jobb lättare och man är inte arbetslös så länge.

När det gäller förtroende är latinamerikaner enligt undersökningen extremt misstänksamma; en av två litar inte på någon annan. Jämfört med Asien, Afrika och arabländerna är det här den minst tillitsfulla delen av världen. Man tror framför allt inte på vad som står i tidningar – TV har bättre siffror, men även de har försämrats under perioden. Om man litar på någon, så är det vänner och familj. En röst från studien: ”Our society is so unequal we don’t trust anything. Ignored, forgotten, poor – why should we trust?”


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän