Årets upplaga av Global Monitoring Report fokuserar på betydelsen av skolor och utbildning i konfliktområden.

Foto: Unesco

Jämställdhet i skolan minskar risken för krig och konflikt

Publicerad: 14 mars 2011 Uppdaterad: 3 juni 2014

Antalet barn som går i skolan har ökat stadigt i de flesta fattiga länder de senaste årtiondena. Trots detta ligger många länder långt ifrån att uppfylla det internationella målet om utbildning för alla till år 2015.

Länder i väpnad konflikt står inför särskilt tuffa utmaningar visar UNESCOs Global Monitoring Report som diskuterades på ett seminarium på  Sida. Rapporten visar till exempel på en snabb ökning av barn i konfliktdrabbade länder som saknar tillgång till skola; från 37 till 42 procent mellan åren 2007 och 2008.  

-       De flesta konflikter uppstår inom länder och skolor och utbildningssystem drabbas ofta mycket hårt och kan vara en direkt måltavla under en konflikt, sade Pauline Rose, policyanalytiker och redaktör för rapporten. Ett exempel är Afghanistan där antalet skolor som attackerats ökade från 347 till 613 mellan åren 2008 och 2009.

 Ett annat exempel kan hämtas ifrån DR Kongo där den konfliktdrabbade Kivuregionen i landets nordöstra delar visar på betydligt sämre siffror över tillgång till utbildning än övriga regioner. Skillnaderna är också stora mellan flickor och pojkar, där fattiga flickor är de som drabbas hårdast. 

-       Skolan är en samhällsinstitution som ofta utgör en grundtrygghet för barn och är samtidigt en viktig arena för fredsbyggande, sade Sidas Generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

 Rapporten avslöjar också att endast 2 procent av allt humanitärt bistånd i världen går till utbildningssektorn, ingen annan sektor får så litet gensvar för sina internationella appeller.  

-       Siffrorna pekar åt fel håll. Här har de internationella givarna ett ansvar, man lovar mer än man kan hålla, sade Charlotte Petri Gornitzka. Sverige och Sida har gått i spetsen för att säkra att rätten till utbildning ska vara en naturlig del i det humanitära arbetet.

 Utrikesråd Johan Borgstam poängterade skolans roll som förmedlare av värderingar och att motverka intolerans och diskriminering som i sin tur kan ge bränsle till en konflikt eller rent av skapa nya konflikter.

-       Vill vi motverka könsbaserat våld så måste jämställdhetsperspektivet vara integrerat från början, sade han.

 Rapporten tar också upp problemet att hela 21 av världens fattigaste länder har militära utgifter som vida överstiger investeringar i sociala sektorer som utbildning.

 -       Om så bara 10 procent av de militära utgifterna lades på skolan skulle 9,5 miljoner fler barn få tillgång till utbildning, påpekade Pauline Rose.

 Rapporten tar också upp flera förslag till förbättring.

 -       Vi måste överbrygga uppdelningen mellan humanitärt bistånd och långsiktig utveckling, förklarade Pauline Rose. Vi måste också satsa på initiativ som vi vet fungerar även i humanitära situationer som till exempel Fast Track Initiative.

 

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän