Fiskförsäljare på en marknad i Phnom Pehn, Kambodja.

Foto: Masaru Goto/World Bank

Green growth - ett område som växer

Uppdaterad: 3 juni 2014

Begreppen grön tillväxt och mänsklig utveckling debatterades på ett kunskapsseminarium anordnat av Stockholm Environment Institute och Sidas Enhet för Globala program, onsdagen den 23 februari. I stort handlar det om att gå mot en miljömässigt hållbar ekonomisk utveckling som betonar sociala aspekter och minskade utsläpp av växthusgaser.

Ett 60-tal personer deltog i seminariet och inbjudna talare var bl a Youba Sokonoa från African Climate Policy Center, Lidia Brito från UNESCO, Sveriges f.d. klimatförhandlare Bo Kjellén, samt forskare från SEI.

Sida har samarbetat med Stockholm Environment Institute (SEI) sedan många år och kommer att ge stöd till SEI:s strategi och program för 2011-2014. SEI är ett ledande internationellt forskningsinstitut inom miljö och utveckling, vars mål är att stödja beslutsfattande och policy i riktning mot hållbar utveckling runt om i världen. Man samarbetar med ett stort antal aktörer både i nord och syd.

Forskningen fokuserar på kritiska utmaningar och lösningar som rör till exempel ekosystemtjänster, hållbar energi, vattenresurser, vatten och sanitet, luftföroreningar och klimatförändringar.

Öppna det elektroniska nyhetsbrevet och ta del av talarna via filmklipp!

Läs mer om hur vi arbetar för ekonomisk utveckling  i våra samarbetsländer.

Definition

Begreppet grön tillväxt definieras utav UNEP, FNs miljöorgan, som  " A system of economic activities related to the production, distribution and consumption of goods and services that result in improved human wellbeing over the long term, while exposing future generations to significant environmental risks and ecological scarcities ".


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän