Civilsamhället laddar inför Busan

Uppdaterad: 3 juni 2014

Genomför och fördjupa de senaste fem årens åtagande om ett effektivare bistånd. Men det behövs även nya åtaganden för att säkerställa biståndets utvecklingseffektivitet, och genomgripande reformer av strukturerna för det internationella biståndssamarbetet.

Det var slutsatserna när ett 80-tal representanter för det globala civilsamhället samlades på Sida Partnership Forum i Härnösand den 14-15 mars.

Målet för mötet var att samordna civilsamhällets agerande i diskussionerna inför det kommande högnivåmötet om biståndseffektivitet i sydkoreanska Busan  i november 2011.

Merparten av deltagarna ingår i styrgruppen för någon av två parallella plattformar för det globala civilsamhällets organisationer (CSOs): BetterAid och Open Forum on CSO Development Effectiveness.

BetterAid bildades inför högnivåmötet om ett effektivare bistånd i Accra 2008, och är den gemensamma plattformen för CSOs utåtriktade påverkansarbete i biståndsfrågor. Ett av resultaten i Accra var att det civila samhället vann ett officiellt erkännande som självständiga biståndsaktörer. BetterAid representerar nu civilsamhället i WP-EFF, den kommitté som ansvarar för uppföljningen av Parisdeklarationen om biståndseffektivitet.

Open Forum, som föddes ur civilsamhällets diskussioner inför Accra-mötet, syftar till att i en öppen process utveckla ett ramverk för CSO:s egen utvecklingseffektivitet. Ramverket kommer att presenteras till högnivåmötet i Busan. Open Forum utarbetar även förslag till principer för hur stater kan skapa gynnsamma förutsättningar för CSOs arbete, som man vill att de stater som deltar i Busan ska ställa sig bakom.

CSOs lägger fortsatt stor vikt vid att det mellanstatliga biståndet lever upp till de åtaganden man gjorde i Parisdeklarationen och i handlingsplanen från Accra. CSO ska även fortsätta driva en rad frågor där man ville se bättre resultat i Accra: exempelvis kring ökat demokratiskt ägarskap, ökad användning av mottagarländernas system, avbindning av biståndet och mindre politisk konditionalitet.

Men CSOs argumenterade redan inför Accra även för att större vikt måste läggas vid hur effektivt biståndet är för att faktiskt främja utveckling. Mötet i Härnösand slog fast att utvecklingseffektiviteten kräver att biståndet främjar mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning, och ges ett ökat fokus på jämställdhet, anständiga arbetsvillkor, hållbar utveckling och civilsamhällets deltagande i utvecklingsprocesser.

-  Det innebär inte att vi vill bredda agendan inför Busan och överge biståndseffektiviteten, menar Tony Tujan, en av BetterAids två ordföranden. Det innebär att ta effektivitetsagendan på allvar, och att Busan måste ta sig an alla de förustättningar som krävs för att den ska kunna genomföras.

Mötet i Härnösand ställde sig även bakom förslag om att den så kallade ”biståndsarkitekturen” måste reformeras. CSOs menar att den internationella samordningen av biståndet i alltför hög grad styrs av givarländerna, dels genom OECD:s biståndskommitté DAC (som även administrerar den formellt fristående kommittén om biståndseffektivitet), dels genom sin dominans i utvecklingsbanker och andra internationella finansinstitutioner. CSOs vill se att policydialogen och samordningen istället bedrivs i FN:s regi, och föreslår att förhandlingar inleds om en bindande FN-konvention om utvecklingseffektivitet.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän