Bistånd utan en biståndskrona

Uppdaterad: 3 juni 2014

Sysselsättning för folket är en central fråga för varaktig fred i Bosnien. Men de små företagen behöver skjuts för att anställa fler människor. Nu ger USAID och Sida dem en möjlighet genom garantier, vilket inte kostar en biståndskrona.

En pelletsfabrik i Banja Luka och biodynamiskt odlade champinjoner i Fedrationen som säljs till Sverige. Det är exempel på produktion från mindre bosniska företag som Sida tillsammans med USAID stödjer genom att ge dem möjlighet till lån. 

 - Vi hoppas att allt fler små företag kan satsa på sin produktion och anställa människor från olika grupper för en positiv utveckling i Bosnien, säger Roger Garman om insatsen på Sidas enhet för  Lån och Garantier.  

Han betonar att en ökad sysselsättning i landet säkrar freden. Tidigare erfarenheter från öst visar att en utbyggnad av småföretagarsektorn, som har en stark tradition i området, stärker den ekonomiska tillväxten.   Men lokala banker måste våga riskera att låna ut pengar till dessa företag. Och det är här Sida och USAID, den amerikanska biståndsmyndigheten, kommer in. Tillsammans ställer de ut 40 miljoner US dollar inom en tioårsperiod. Det innebär att de lokala bankerna, Volksbank eller Raiffesen Bank lånar ut mer medel till de små företagen i Bosnien – något de aldrig annars skulle våga.

 - Genom att utfärda garantier, för Sidas del handlar det om en risk på max 50 miljoner kronor, kan länder som Bosnien utnyttja sitt eget sparande för sin egen utveckling, säger Garman.  

Sida har aldrig tidigare arbetat med USAID på detta vis och båda parter vinner på samverkan. Administrationen på Sida blir minimal då USAID exempelvis står för uppföljningssystemet där data lagras om företagen, deras utveckling och effekter. Sida bidrar med kunskap om miljöinvesteringar, ett bredare internationellt kontaktnät och kunskap om Parisagendan.  

 -Tillsammans med USAID har vi tagit fram kriterier för de garantier vi lämnar ut. I Bosniens fall handlar det om stöd till företag som är kopplade till jordbruk och som har miljötänkande, integration och jämställdhet som viktiga delar i verksamheten, berättar Garman.  

För att följa utvecklingen för bland andra pelletsfabriken och champinjonodlingen, har Sida har tillgång till USAID´s databas och kontinuerlig kontakt med USAID. På plats i Bosnien följer partnern också de företag som får lån av den lokala banken.  

Avtalet med USAID, som skrevs under i höstas, möjliggör fler insatser som den i Bosnien. För Sveriges utvecklingssamarbete innebär det att regeringens utlovade garantiram till Sida, på 10 miljarder kronor, utnyttjas men förmodligen kommer inte en krona att behöva användas. En riskpremie på fem miljoner dollar säkrar också insatsen.    

Läs mer om vi samarbetar med näringslivet.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän