riksbankschefen Lars Nyberg och Babak Abbaszadeh från  Toronto Centre diskuterade hur man bäst stärker finansiella system i fattiga länder.

Foto: Ylva Sahlstrand/Sida

Tillsyn av banker stärker utvecklingen

Uppdaterad: 3 juni 2014

Att stärka finansiella institutioner är ett viktigt sätt att bekämpa fattigdomen. Det menar vice Riksbankschefen Lars Nyberg. Han får medhåll av Babak Abbaszadeh, chef för organisationen Toronto Centre som nu fördjupar samarbetet med Sverige.

Toronto Centre  är en enskild organisation som tillsammans med Världsbanken och IMF samt kanadensiska biståndsmyndigheten CIDA  når 170 länder. Verksamheten når allt mer ut till de mest fattiga länderna, och är inriktat på att skapa stabilitet för framför allt banker så att de kan hantera risker, hög inflation och eventuella kriser.

– Nyckeln till framgång för ett land att hantera kriser är en god tillsyn, säger Toronto Centres chef, Babak Abbaszadeh.

Sida har tidigare haft ett mindre projektstöd till Toronto Centre men går nu in med ett större programstöd. Det betyder att organisationen kan jobba mer med kapacitetsutveckling av tillsynsorganisationer för mikrofinansorganisationer och banker. Samtidigt skjuter Riksbanken till med sina experter. Tillsynsfrågornas betydelse är de tre parterna rörande överens om

–   Har du inte en god tillsyn blir katastrofen total vid en finansiell kris. Det har världen visat ett antal gånger, säger rådgivare Roger Garman på Sida.

 –  Dåligt fungerande tillsyn av mikrofinansorganisationer och banker, tillsammans med att det blivit lättare att få krediter, har också inneburit att människor överbelånat sig.  Det har bland annat varit vanligt i Indien och Bangladesh, säger Ebba Aurell mikrofinansexpert och programhandläggare för Toronto Centre och Riksbanken på Sida.

 Lars Nyberg, vice Riksbankschefen betonar att om inte de finansiella systemen fungerar ökar arbetslösheten och fattigdomen så fort marknaden blir instabil. Seriösa inspektioner ser till så att det inte händer.

 Men vad innebär då en god tillsyn? Experterna talar idag om att skyddet för konsumenten står i centrum.  Inspektioner säkerställer att hela betalningskedjan fungerar och att banken har en reserv att ta av, ifall marknaden kraschar.  

För att se om så verkligen är fallet använder sig Toronto Centre och Riksbanken av risktester i sina program – en sådan test äger även rum i Sverige i juni. Lars Nyberg lyfter fram exemplet i Albanien som i början av nittiotalet kollapsade totalt på grund av det pyramidspel som ägde rum bland bankerna i landet.

 –  Efter denna händelse började Albaniens centralbank att stärka sina system, i samarbete med oss, och öka tillsynen av dem. Under den senaste finansiella krisen klarade sig landet bättre, berättar han.

Det Toronto Centre nu satsar hårt på är utbildningar till ledare och tjänstemän i tillsynsfrågor. Riksbankens experter åker ut till länderna och jobbar mycket praktiskt med problem deltagarna ska lösa. Aktuella kriser och händelser som påverkat den ekonomiska marknaden förs upp till diskussion.

–        Det viktigaste för oss är att stötta ledare att ändra organisationen så att tillsynen blir bra.  I detta handlar det mycket om att stärka bankernas förtroende, minska risk för korruption och stärka kompetensen, säger Babak Abbaszadeh.

Efter tio års utvecklingssamarbete i länder som Albanien, Vietnam och Kenya ser Riksbanken att Toronto Centre är en naturlig samarbetspart. Och på Sida ser man positivt på det fortsatta arbetet.

 –        Vi har en aktiv svensk aktör som stärker våra samarbetsländer. Riksbanken spelar en viktig roll i den svenska politiken för globalt utvecklingssamarbete, avrundar Roger Garman.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän