Sida följer upp medieuppgifter om burmesisk delegation

Uppdaterad: 3 juni 2014

Enligt medieuppgifter kan några av deltagarna i en burmesisk delegation som besökte Stockholm ha kopplingar till landets auktoritära regim. Sida har nu bett om ett klargörande från mötesarrangören.

Mötesprogrammet arrangerades av Näringslivets internationella råd (NIR), som får ett generellt stöd från Sida för sin verksamhet i flera länder. I den verksamheten ingår att skapa dialog med näringslivsföreträdare om bland annat marknadsekonomiska principer.

Enligt de uppgifter som Sida har fått från NIR har det ingått representanter från näringslivsorganisationer i den delegation som besökte Stockholm. NIR är väl medvetna om den svenska hållningen gentemot Burma och Sida har varit tydliga med att det inte bör ingå några företrädare för regeringen i delegationen.

Sida har reagerat på medieuppgifterna att deltagare ska ha kopplingar till den burmesiska staten och har bett NIR om ett klargörande.

Sveriges stöd till befolkningen i Burma är i första hand humanitärt och via internationella organisationer och aktörer i det civila samhället. Stöd till demokratisering och respekt för de mänskliga rättigheterna är en ledstjärna för arbetet i landet. 

Sida har inget samarbete med regimen i landet och svenskt bistånd går aldrig genom burmesiska regeringen och myndigheter – så har inte heller skett i det här fallet.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän