Globe Forum 2011 Stockholm äger rum en gång per år och samlar innovatörer, företagare, beslutsfattare och organisationer för att diskutera innovativa lösningar för en hållbar utveckling.

Foto: Johan Noren

Oanade partnerskap allt mer vanligt för hållbar utveckling

Uppdaterad: 3 juni 2014

För att snabbare nå fram till en hållbar utveckling i världen krävs oanade och smarta partnerskap. Så kan man sammanfatta innehållet i Globe Forum som ägde rum den 11 maj i Stockholm. Sida var på plats för att sprida det nya programmet Innovation Against Poverty.

När Patrick Svenburg, direktör på Microsoft, var siste talare den 11 maj på Globe Forum sammanfattade han visionen för forumet: oanade partnerskap. Microsoft gick ihop med Google, Nasa, Världsbanken och Yahoo för att tillsammans jobba med den globala Communityn ”Random Hacks of Kindness” som bland annat ska användas för att mildra humanitära katastrofer. 

– För tio år sedan skulle vi aldrig kommit på idén att tillsammans jobba för en smart produkt som tjänar ett gott syfte, sa Patrick Svenburg.

Innovativa lösningar är centralt i Sidas nya program IAP, Innovations Against Poverty, som ska stimulera företagare, uppfinnare eller organisationer att satsa på innovativa lösningar som kan bidra till fattigdomsminskning.

 – I år träffade vi en rad nya personer och representanter från företag vilka många säkerligen har en uppgift i utvecklingssamarbetet, konstaterade Henrik Riby, samordnare för Business for Development på Sida.

Han menade att oanade partnerskap ibland sker på en mässa men att det också är ett resultat av en ständig öppenhet för möjligheter, vilket Sida strävar efter både  i Sverige och ute i samarbetsländerna. 

I det stora hela höll talare och de medverkande i diskussionerna en relativt neutral ton under forumet. Det hettade dock till lite under frågeställningen hur vi kan ta ytterligare ett steg framåt när det gäller att stödja små eller mediumstora investerare i utvecklingsländerna. Maria Borelius-Larson, vice ordförande i styrelsen för Hand in Hand, Mildred O Callear, chef över SEAF, Small Enterprises Assistance Funds och Sasja Beslik, direktör på Nordea och Sidas rådgivare Johan Åkerblom höll fåtöljerna varma.

 – Vi behöver ett starkare ramverk, en politiskt tydlig kontext, för att kunna komma längre fram. Men det finns inte det stödet eller den viljan hos den svenska regeringen, sa Sasja Beslik.

Han skickade en uppmaning till publiken att det är den som har makten, inte politiker eller staten.  Det är alla andra aktörer, partners, som kan trycka på. Är vi tillräckligt starka i våra krav på fler innovativa lösningar för en hållbar utveckling, så kopplar politikerna på menade han. 

Maria Borelius-Larson riktade sig till Sida och ansåg att det traditionella biståndet inte är tillräckligt effektivt för att minska fattigdomen.  Hand- in-Hands modell, som stödjer små företagare genom bland annat mikrofinanslån, är däremot ett lyckokast ansåg hon. Lånen får dock bara gå till de som vill driva ett företag, inte för konsumtion.

–  När du stödjer en person som lever under fattiga omständigheter att exempelvis få igång en produktion, då kommer man åt hälso- och sociala problem, sa hon.

Johan Åkerblom menade att Sida stödjer liknande modeller men att parallella insatser behövs och ett helhetsperspektiv. Mildred O Callear visade på betydelsen av att stärka den formella ekonomin genom att stödja mindre företag att växa och genom att nätverka med en mängd olika aktörer.

Under Globe Forum delas fyra kategorier priser ut och en av dessa handlar om bästa pris för arbetet med att utveckla ”hållbara städer”. Sydkoreas stad Songpa fick årets pris och dess borgmästare Park Choon-Hee kunde ytterligare inkludera en aspekt i oanade samarbeten mellan partners, nämligen att även få med kulturens spelare.

Songpa förespråkar att allt i en stad ska sättas samman harmoniskt och smart för invånarna. Allt hör ihop berättade hon: Ny solcellsteknik, effektiv information och utbildning till invånare om hur man sparar energi, genomtänkta cykelbanor, gröna parker och en rad kulturella evenemang. Pusselbitar för en miljövänlig stads helhet – som bara kan bli till genom flera olika aktörers engagemang.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän