Näringslivet och organisationer i det civila samhället möttes på Sida, starten på ett större arbete där Sida kommer att fortsätta initiativet att närma näringslivet och civilsamhällets organisationer till varandra för ömsesidig nytta.

Foto: Sida

Näringslivet och civila samhället förstärker varandra

Uppdaterad: 3 juni 2014

Näringslivet och organisationer i det civila samhället möttes på Sida i ett seminarium den 17 maj, 2011. Exempel på goda samarbeten, diskussioner om drivkrafterna bakom samverkan och mycket mer stod på agendan när representanter för de båda grupperna möttes.

Att uppmärksamma och stötta samverkan mellan näringslivet och organisationer i det civila samhället, CSO, är en viktig del av Sidas uppdrag. Att skapa förutsättningar som förbättrar villkoren för fattiga att ta sig ur fattigdom handlar om att involvera och att hitta smarta samarbeten mellan olika aktörer. Heldagsseminariet CSO + Näringsliv = Sant? handlade om just detta – hur ska näringslivet och organisationer i det civila samhället förhålla sig till varandra? Varför ska man samarbeta och på vilket sätt? Och vad är egentligen drivkraften bakom samverkan – är det ett sätt för organisationerna att bli finansierade eller är det ett sätt för företag att förbättra sitt anseende? Eller handlar det helt enkelt om att man faktiskt vill förbättra världen?

Under dagen fick de 125 seminariedeltagarna träffa representanter från flera företag och organisationer som berättade om sina utmaningar och möjligheter. Cecilia Näsman från finansinstitutet Oikocredit berättade tillsammans med Nils-Gunnar Smith från Svenska kyrkan om deras samarbete i Kenya där de stöder ett mejerikooperativ. Tack vare den ekonomiska investeringen kan mejerikooperativet försörja tusentals bönder, ha flera hundra anställda i mejeri och butik och dessutom erbjuda utbildning och hälsovård.

Lena Tham arbetar på Världsnaturfonden WWF, och berättade om arbetet med att bidra till en mer ansvarsfull produktion av viktiga globala råvaror. Omvandlingen av värdefulla naturområden och ekosystem går fort och den biologiska mångfalden minskar kraftigt samtidigt som många fattiga människor är direkt beroende av naturresurserna. En ekvation som inte går ihop – en mer hållbar och effektiv produktion av råvaror behövs både för naturen och för människornas skull. WWF har initierat det globala programmet ”Market Transformation” som tillsammans med företagen ska förbättra och förflytta hela marknader.

 – Vi behöver sätta upp kriterier för en mer ansvarsfull produktion i dialog med företagen och alla andra intressenter. Då kan vi tillsammans uträtta storverk, sa Lena Tham.

WWF har identifierat olika globala råvaror som har störst påverkan på naturen och initierat samarbete med berörda i hela värdekedjan. Skogsprodukter, fiskprodukter och jordbruksprodukter – till exempel palmolja, soja och bomull – är olika områden som WWF har pekat ut. Genom att tillsammans komma fram till hur produktionen kan bli mer hållbar kan stora förbättringar göras inom flera industrier.

 – Vårt mål är att förbättra produktionen genom samarbete med hela leverantörskedjan. Många företag förstår att det finns problem, men har svårt att agera ensamma, fortsätter Lena.

Joakim Wohlfeil från Diakonia har ett förflutet i näringslivet. Han berättade om hur lätt det är att agera fel som som företagare i konfliktområden, ibland på grund av omedvetenhet eller okunskap, men ibland också medvetet. Wohlfeil gav exempel på Diakonias arbete i världen, bland annat med att utbilda palestinska och israeliska samarbetsparners i internationell humanitär rätt. Många av Diakonias internationella  partnerorganisationer arbetar sedan flera år både med att förebygga eller minska klimatförändringarna och samtidigt hjälpa människor att anpassa sig till ett förändrat klimat.

 Andra företag och organisationer som fanns representerade under dagen var Diakonia, Kvinna till Kvinna, Rädda Barnen och Swedbank Robur, LO/TCOs Biståndsnämnd, Svalorna Latinamerika samt Swedwatch och H&M. Seminariet är inledningen på ett större arbete där Sida kommer att fortsätta initiativet att närma näringslivet och civilsamhällets organisationer för att skapa långsiktiga, hållbara samarbeten i en win-win-win situation där den fattiga människan kan förbättra sina livsvillkor.

Om CSO
Förkortningen CSO står för Civil Society Organisation och omfattar till exempel organisationer, föreningar, studieförbund, kyrkan, fackföreningar och välgörenhetsorganisationer. Civilsamhället är den del av samhället som inte är myndigheter eller näringsliv.

  


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän