Green Solutions Week i Kenya

Uppdaterad: 3 juni 2014

Konferensen kunde inte ha kommit vid en lämpligare tidpunkt. Kenya har en ny konstitution som träder i kraft nästa år och det är i de nya regionerna som landet i praktiken kan utveckla hållbara lösningar tillsammans med medborgarna. Det var budskapet från Lewis Nguyai, Assistant Minister of Local Government i Kenya när han öppnade konferensen “ Green Solutions Week” i staden Machakos utanför Nairobi.

Borgmästare och förvaltningschefer från 33 av Kenyas 47 nya regioner var på plats tillsammans med representanter för parlamentet, innovatörer, forskare och miljöteknikföretag. Syftet var att diskutera möjligheterna att utveckla regionala och kommunala hållbarhetsplaner med stöd av den nya konstitutionen under tre dagar ( 17-20 april 2011). Sammanlagt deltog 150 personer och resurspersoner från Kenya, Tanzania, Indien och Sverige.

Konferensen var ett samarbete mellan Sida Partnership Forum, Machakos kommun och ALGAK ( Association of Local Government Authorities of Kenya) tillsammans med ICLD ( International Centre of Local Democracy) och Robertsfors kommun. Deltagarna delade kunskap om och erfarenheter av vad den globala ekologiska situationen kräver för att åstadkomma klimaträttvisa och uthålliga samhällen. Nya samarbeten som Business for Development, satsningar på koncept som SymbioCity och utvecklade partnerskap mellan privatsektor, kommuner, forskare och civila samhällets organisationer var föremål för kritisk analys och konstruktiva dialoger.

Priayanka Dale, indisk forskare från PRIA – Partiocipatory Research Institute in Asia redogjorde för indiska erfarenheter av den decentraliserade konstitution som infördes 1993 i Indien. Detta med anledning av att Kenya ska göra det samma under nästa år.

Den kenyanske ekonomen David Ndii, Foresights Economics utmanade politikernas sätt att förvalta samhällets resurser och menade att de ekonomiska resurser och fonder som decentraliserats från staten till regionerna är den viktigaste faktorn för hur det kenyanska samhällets ska kunna utvecklas i hållbar riktning. Dessa CDFfonder ( Constituency Development Fund) uppskattas mest av medborgarna, eftersom de kan se direkta resultat av vad som sker med pengarna.

Jacqueline Sanyagwa, från Stockholm Environment Institute i Tanzania visade hur hushållen kan utvecklas med stöd av modern teknik och förnybar energi, om samhället förmår genomföra nödvändiga infrastruktursatsningar. Idag är alltför många kenyanska hushåll beroende av att laga mat över öppen eld med negativ miljöpåverkan som följd.

Lars Ling, CleanTech Region Solutions, arktiekt Karin Nyquist, Eco Cycle Design och innovatörer bakom svenska vattenreningsteknikföretag som Solvatten och WaterNeer Sweden inspirerade med praktiska exempel på hållbara lösningar. Pelle Persson, Sida inledde konferensen och gav bakgrunden till vad som krävs för att bygga hållbara städer och kommuner med en föreläsning om SymbioCity.

Utställningen Hard Rain   ramade in konferensen och väckte starkt gensvar hos publiken. Tillsammans med moderatorn Stanley Nyoni, the Natural Step, var deltagarna samstämmiga och delade sina känslor och erfarenheter av hur planetens gränser är på väg att överskridas och att det är en utmaning för alla aktörer att gemensamt motverka miljö- och klimatkrisen.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän