Mohammad Yunus besöker Sida och talar om socialt företagande.

Foto: Maja Kotz/Sida

Fattiga människor är bonsai-människor - perfekta frön men för liten kruka

Uppdaterad: 3 juni 2014

Fredag 17 juni gästades Sida av Nobels fredspristagare från 2006 Mohammad Yunus, i ett seminarium om socialt företagande. Yunus förklarade inför 300 personer att socialt företagande handlar om att lösa problem genom affärsidéer.

Seminariet arrangerades av Socialt Entreprenörskapsforum, Sida och Yunus bokförlag Bookhouse Publishing, då han lanserade sin nya bok; Socialt företagande, i samband med seminariet.

Seminariet med Professor Yunus är filmat - se videoklipp längst ned i artikeln.

Förändra inte individen – förändra systemet

Yunus poängterade under seminariet hur det finansiella systemet måste förändras till att bli ett inkluderande system, istället för det exkluderande system som finns idag. Han vädjar om en förändring under 2011, så vi inte får återuppleva den finanskris som var 2008.

 – Världen skapade det finansiella systemet men ändå är det bara till för en liten del av världen, säger Yunus.

 Det finansiella system som finns idag tar fram individens själviska sida när fokus skulle kunna ligga på den osjälviska sidan.

 – Om jag bara tänker på mig själv, får andra problem. Det är en grund till finansiella problem, menar Yunus.

 Yunus fortsätter med att krediter borde vara en mänsklig rättighet och att han och hans kollegor har visat att det går att låna ut till fattiga människor.  Alla är entreprenörer och människor ska bara få möjligheten att släppa entreprenören lös.

 – Fattiga människor är bonsai-människor. Fröna är perfekta men deras krukor är för små, säger Yunus.

 Problem kan lösas med affärsidéer

Socialt företagande handlar inte om att tjäna pengar, utan om att lösa samhällsproblem. Yunus menar att varje problem som vi ser i samhället kan lösas genom affärsidéer.

 – Pengarna finns, det viktiga är idéerna och idéer behöver inte pass eller visum, poängterar Yunus.

 Enligt Yunus finns det två sorters företag; den ena handlar om att tjäna pengar och den andra handlar om att förändra världen. Pengarna ska inte tas ut som vinst utan återinvesteras i företaget för samhällets bästa. Han ger under seminariet flera exempel på hur sociala företags affärsidéer kan lösa problem.

I Bangladesh producerade ett franskt företag en yoghurt som innehöll de näringsämnen som saknades hos landets barn. Yoghurten kunde köpas billigt och effekten var tydlig då barn efter barn friskförklarades. 

Nu arbetar företag med att få igång ekonomin på Haiti efter den jordbävning som inträffade i januari 2010. Ekonomin står nu still på grund av att de mesta av varorna är gratis. Företag försöker därför sälja in produkter från Haiti, till exempelvis Wal-Mart i USA.

Mikrokrediter handlar om att aktivera människor med kapacitet och Yunus understryker att det inte ska förknippas med materiell konsumering.

Publikens frågor

I seminariets sista del modererade SE Forums representant, Shawn Westcott när publiken fick ställa sina frågor. Där diskuterade bland annat begreppet Corporate Social Responsibility (CSR). Yunus tycker att grundidén för CSR är bra, men att det kan hanteras bättre. Han gillar inte att begreppet missbrukas i användning för företags image-byggande. Yunus menar att intention borde vara att lösa ett problem istället för att se det ur ett eget vinstsyfte.

Yunus fick frågan hur Sverige skulle kunna utveckla sitt arbete med socialt företagande. Han svarade att företag skulle kunna avsätta 25 procent av sina CSR-pengar till en fond, för att sedan anordna en tävling för ungdomar med affärsidéer som kan lösa olika samhällsproblem i världen. Pengarna gör då nytta och kan förhoppningsvis återinvesteras i nya projekt inom socialt företagande.

Sidas arbete med socialt företagande

Lena Ingelstam, avdelningschef för Globalt samarbete på Sida, förklarade att Sida inom ramen för programmet Business for Development (B4D) utökar sitt samarbete med den privata sektorn för att bidra till de övergripande utvecklingsmålen. Socialt företagande är ett av de områden som de fokuserar på, då det finns en klar potential att förbättra hälsa och levnadsvillkor genom socialt företagande. Socialt företagande ger även bättre möjlighet till utbildning, produkter och tjänster, hållbar inkomst och möjligheten att stärka kvinnors rättigheter. 

Ingelstam avslutade sedan seminariet med att bjuda in de som arbetar med investeringar, att ta kontakt med B4D-teamet ifall de är intresserade av socialt företagande och har konkreta idéer över hur resurser kan göras tillgängliga för socialt företagande, genom exempelvis en eller flera fonder för sociala företag och hållbara investeringar.

Det blir i så fall ett sätt för Sida att agera katalytiskt och möjliggöra mobilisering av privat kapital. Motsvarande initiativ finns i större utsträckning utomlands men har hittills haft det trögare Sverige.

Vad gäller inriktning på fonden ska målen givetvis ligga i linje med biståndsmålen. Pengar ska kunna investeras i företag och entreprenörer som har sociala- eller miljöproblem som utgångspunkt för en verksamhet som är affärsmässigt hållbar.

Part1: Professor Muhammad Yunus at Sida

 

 

Part2: Professor Muhammad Yunus at Sida

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän