Burmesiska delegater på Sverigebesök representerade näringslivet

Uppdaterad: 3 juni 2014

De burmeser som nyligen besökte Sverige har inga kopplingar till regimen i landet. Det konstateras i ett förtydligande som Näringslivets internationella råd (NIR) gjort på begäran av Sida. NIR har stöd från Sida och i uppdraget ingår att skapa dialog med näringslivsföreträdare om bland annat marknadsekonomiska principer, bland annat i Burma.

För två veckor sedan framkom medieuppgifter kring att några av deltagarna i en delegation som besökte Stockholm på inbjudan från NIR skulle ha kopplingar till regimen i Burma. Sida tog allvarligt på uppgifterna och begärde att NIR skulle reda ut frågan om delegaternas bakgrund och kopplingar. 

Mötet som burmeserna deltog i var ett dialogmöte som handlade om företags sociala ansvarstagande, transparens och uthållig utveckling. För detta syfte arbetar NIR med reformvänliga individer i näringslivsorganisationer. De inbjudna personerna var enskilda representanter från näringslivet i Burma, utvalda för att vara kända för att vilja driva ekonomiska reformer. 

Inget samarbete har skett med regeringen, direkt med handelskammaren eller med personer som ingår på EU:s lista över svartlistade personer. 

Sveriges förhållningssätt gentemot Burma står fast, och Sida följer EU:s rådsbeslut från den 12 april i år. Sverige stödjer människorna i Burma med i första hand humanitär hjälp som kanaliseras via internationella organisationer och aktörer i det civila samhället. Alla insatser syftar till demokratisering och respekt för de mänskliga rättigheterna. Inga svenska biståndspengar går via den burmesiska regeringen.

Se tidigare nyhetstext Sida följer upp medieuppgifter om burmesisk delegation   samt läs mer om Sveriges samarbete med Burma  på vår webbplats.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän