Sverige skjuter till ytterligare 200 miljoner kronor till Afrikas horn

Uppdaterad: 3 juni 2014

Den humanitära krisen är fortsatt mycket svår i stora delar av Afrikas horn. Värst är det i Somalia, men även situationen i Kenya och Etiopien blir allt allvarligare. Akuta insatser är nödvändiga och regeringen har därför beslutat att öka stödet till Afrikas horn med ytterligare 200 miljoner.

Värst drabbad i regionen är befolkningen i Somalia på grund av den utbredda torkan och att Al-Shabaab försvårar möjligheterna för hjälporganisationer att få komma in till de svårast drabbade områdena i Somalia.

Trots att flyktingströmmarna till Kenya och Etiopien minskat något under veckan, är situationen svår att hantera. Flyktingläger svämmar över av flyktingar med ett kritiskt hälsotillstånd och nya läger växer snabbt fram.

Av det nya Sidastödet på 200 miljoner kronor kommer 90 miljoner gå till insatser i Somalia, 50 miljoner till Etiopien och 30 miljoner till Kenya. Stödet kommer främst användas till hälsoinsatser för framförallt undernärda kvinnor och barn, distribution av mat och vatten och skydd av barn. De 30 miljoner som finns kvar kommer under de närmaste veckorna användas inom de områden där behovet är som mest akut.

Regeringens beslut innebär att Sida flyttar över pengar från den mer långsiktiga budgeten till det akuta humanitära behov som råder på Afrikas horn.

Utrikesdepartementet och Sida har hittills i år gått in med nästan 700 miljoner kronor till den akuta situationen på Afrikas horn.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän