Kenyas regering lanserar ny digital informationstjänst

Uppdaterad: 3 juni 2014

Kenya vill öka invånarnas möjlighet att på ett enkelt sätt kunna ta del av offentlig information. När Kenyas regering tillsammans med Världsbanken den 8 juli lanserade en ny öppen regeringshemsida, tog landet ytterligare ett steg mot ett öppnare informationssamhälle.

I Kenya har allt fler fått tillgång till datorer, internetuppkoppling och mobiler. Utvecklingen har ökat kenyanernas möjlighet att självständigt och kritiskt göra sina egna val, som exempelvis var deras barn ska gå i skolan eller val av vatten- och elbolag.

Genom hemsidan www.opendata.go.ke, vill Kenyas regering göra information och offentliga handlingar lätt tillgängliga för invånarna. Hemsidan innehåller bland annat flera stora databaser med information som invånarstatistik och offentliga utgifter på nationell och lokal nivå.

– Det är väldigt glädjande att ett av våra samarbetsländer genomför det här viktiga arbetet för ökad transparens. När fler människor får tillgång till information om offentliga uppgifter och utgifter ökar möjligheten för allmänheten att granska, ställa krav och utkräva ansvar av politiker och institutioner, säger Tove Silveira Wennergren, tjänsteförrättande kommunikationschef på Sida.

I Sverige pågår ett liknande arbete i biståndet, där Sida tillsammans med Utrikesdepartementet i april lanserade, www.openaid.se. Hemsidan är en del av transparensgarantin inom biståndet, en informationstjänst där uppgifter och handlingar från biståndet redovisas på ett lättillgängligt sätt för ökad transparens.

”Öppna biståndet” är benämningen på regeringens arbete med att i det svenska utvecklingssamarbetet utnyttja de möjligheter som globaliseringen och den teknologiska utvecklingen skapar. Målet är att bekämpa fattigdomen så effektivt som möjligt. För att nå detta mål behöver biståndet öppnas för insyn och idéer från fler.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän