Akut situation på Afrikas horn – Sidastödet i regionen uppgår till 234 miljoner

Uppdaterad: 3 juni 2014

Afrikas horn har drabbats av den värsta torkkatastrofen på 60 år. I kombination med pågående konflikter har detta lett till att över nio miljoner är i behov av nödhjälp. Regn är inte att vänta förrän i oktober. Sida har hittills gått in med drygt 234 miljoner till de människor som har drabbats av torkan i Etiopien, Kenya och Somalia.

Människorna på Afrikas horn har tidigare år kunnat överleva torkan genom olika strategier som bevattningssystem och minskade boskapshjordar, men politiska konflikter och hög befolkningstillväxt gör att länderna nu inte har kunnat stå emot torkans tryck och miljontals människor står utan mat och försörjning.

Som svar på FNs nödappeller för regionen har Sida hittills gått in med nästan 60 miljoner kronor i Etiopien, drygt 57 miljoner kronor i Kenya och drygt 117 miljoner kronor i Somalia, där krisen är som värst. Det innebär att biståndsmyndigheten hittills har betalat ut 239 miljoner till regionen i år, jämfört med totalt 219 miljoner under hela 2010.

– Det här är historiskt sett en av de mest omfattande katastroferna på Afrikas horn. Katastrofen rör flera länder i regionen och kräver såväl stora, snabba insatser nu som ett långsiktigt perspektiv för att förhindra att katastrofen upprepas. Situationen i Somalia gör det extra komplext för de humanitära organisationerna att arbeta. Där ser vi en dubbel katastrof då hjälpen inte nått fram till de drabbade och många tvingas på flykt, säger Per Byman, chef för Sidas humanitära arbete.

Svårast är situationen i Somalia, där krisen nått katastrofnivå och svält råder i flera regioner. I Somalia har hjälporganisationer svårt att nå de drabbade i områden kontrollerade av den islamistiska gruppen Al Shabaab, men den senaste veckan har organisationen uttalat sig mer positiv till att välkomna hjälporganisationer att återvända till Somalia. Cirka tre miljoner människor beräknas vara i akut behov av stöd i landet och Sida stödjer där bland annat Oxfam, som genom lokala partners ger akut humanitär hjälp genom matkuponger och kontantbidrag, vilket bidrar till att hålla igång den lokala marknaden samt stöd till sjukvård. 

Situationen i Kenya och Etiopien är bättre än Somalia och bidragande orsaker är investeringar i förebyggande insatser, ett stort antal humanitära aktörer och sociala skyddsnät som Sverige bidragit till i både Kenya och Etiopien.

I Kenya kommer Sidas stöd bland annat gå till Svenska Kyrkans verksamhet med skydd och psykosocialt stöd samt UNICEFs arbete med vatten och sanitet och minskning av undernäring. I Kenya uppger FN att 3,5 miljoner behöver hjälp. Arbetet i Kenya är inriktat på dels de drabbade av torkans effekter och dels den kraftigt ökande flyktingströmmen från Somalia.

I Etiopien kommer Sidas stöd bland annat gå till Läkare utan gränsers arbete med vård och hälsa och Svenska Kyrkans distribution av mat och arbete för att förebygga malaria. I Etiopien beräknar FN att 4,5 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp. Även i Etiopien behövs hjälp i drabbade områden och för de flyktingar som kommer från Somalia.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän