188 rapporter om mänskliga rättigheter har släppts från UD

Uppdaterad: 3 juni 2014

Läget för de mänskliga rättigheterna i världen har granskats av Utrikesdepartementet. Granskningen gjordes under 2010 och resulterade i 188 rapporter från lika många länder.

Den 7 juli släpptes rapporterna på regeringens webbsida för mänskliga rättigheter: www.manskligarattigheter.se.

I respektive landrapport finns en redovisning av hur läget för mänskliga rättigheter är inom landet. Rapporten sammanfattar även utmaningar som finns idag i denna värld som snabbt förändras, som exempelvis arbetet för demokrati, rättsstatsprinciper och respekt för de mänskliga rättigheterna.

Varje landrapport innehåller olika rubriker för att gå igenom de olika mänskliga rättigheterna, som exempelvis rätten till bästa uppnåeliga hälsa, rätten till utbildning och rättigheter för HBT-personer och minoritetsgrupper. Regeringen och UD prioriterar respekten för mänskliga rättigheter högt. De enda staterna i världen som skriver offentliga rapporter om efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna i världens länder, är Sverige och USA.

Rapporterna offentliggörs i syfte att göra informationen tillgänglig för exempelvis organisationer, myndigheter, företag och intresserad allmänhet. Sedan 2003 har rapporterna varit tillgängliga och den senaste rapporten (innan årets) var i mars 2008.

Rapporterna lanserades på ett seminarium i Almedalen där både utrikesminister Carl Bildt och biståndsminister Gunilla Carlsson deltog för att diskutera hur de mänskliga rättigheterna utvecklas och vad Sverige kan göra.

Se intervju med Carl Bildt och Gunilla Carlsson om mänskliga rättigheter i världen. 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän