Haiti, november 2010

Foto: ACF-Haiti, Lucile Grosjean

Ett år efter jordbävningen - svenskt bistånd har gjort skillnad för Haiti

Uppdaterad: 3 juni 2014

Den 12 januari 2011 är det ett år sedan den katastrofala jordbävningen i Haiti. Sedan jordbävningen har Sida gett stöd till insatser i Haiti på sammanlagt över 296 miljoner kronor. Den svenska hjälpen har främst gått till akuta humanitära insatser direkt efter jordbävningen och under kolerautbrottet.

Haiti var ett land som brottades med svåra humanitära brister redan före jordbävningen. Omkring 80 procent av befolkningen hade inte tillgång till sjukvård och 70 procent levde på under 14 kronor om dagen. I Port-au-Prince levde 3,5 miljoner haitier i slummen. Den framtida utmaningen i återbyggnadsarbetet efter jordbävningen är att bygga nytt – och bygga bättre.

- Sidas stöd har gjort skillnad. Med svenskt bistånd har organisationer kunnat erbjuda akutsjukvård efter katastrofen, bygga upp mobila hälsovårdsteam och utbilda lokala hälsovårdsmedarbetare runt om i landet. Det har också gått till att förbättra situationen med vatten och sanitet och skapat tillfälligt boende, näringsstöd till små barn samt inkomstskapande verksamhet för exempelvis hantering av rasmassorna, säger Per Byman, chef för Sidas humanitära team.

Tillfälliga lösningar ger skolbarn möjlighet att fortsätta gå i skolan även efter jordbävningen. Fokus har också legat på psykosocialt stöd för barn och unga som gått igenom stora trauman under katastrofen.

Nya utmaningar har under året lagts till en redan svår situation för att genomföra det humanitära arbetet genom det allvarliga kolerautbrottet i landet, där 170 000 insjuknat varav 3 500 avlidit, och också i samband med social och politisk oro i samband med valet.

- Trots svårigheterna ska resultatet av det som åstadkommit inte undervärderas – men stora humanitära insatser kommer att behövas i Haiti även 2011, säger Per Byman.

Sida har därför svarat på FNs humanitära appell om fortsatt stöd och reserverar 100 miljoner kronor under 2011.

Exempel på resultat av Sidas humanitära stöd:

 • Organisationen Merlin gav vård till 41 600 människor och utbildade över 100 hälsovårdsarbetare.
 • MSB fick stöd för att rekrytera experter på bland annat sjukvård, logistik, information och sanitet samt att bygga ett tältläger för 450 av FN:s humanitära arbetare.
 • Internationella Läkare utan gränser har med Sida som en givare kunnat ge vård åt omkring 62 000 kolerasmittade.
 • Svenska Kyrkan har kunnat nå nära 60 000 personer med materiellt stöd, över 600 personer med tillfälliga bostäder, 500 personer har fått jobb med röjningsuppgifter och 300 barn har fått psykosocialt stöd. Även lärare och ungdomar har utbildats i traumastöd.
 • Genom Internationella Rädda barnens svenskfinansierade insatser har över 400 familjer fått mikrolån för att kunna överleva och utveckla sitt småföretagande.
 • Internationella Röda Korset har med Sverige som en av givarna kunnat ge 195 000 hushåll matransoner, nått 288 000 med hälsovård och 564 000 med hygieninformation samt distribuerat rent vatten till 317 000 personer dagligen och försett 265 000 med latriner.
 • World Vision har satt upp 19 mobila hälsovårdscenter för kolerasmittade.
 • Handicap international har med svenskt och internationellt stöd identifierat utsatta familjer med personer med funktionsnedsättning och påbörjat ett arbete för att ge 1 000 familjer tillfälliga bostäder och fungerande sanitetssystem.
 • Sidastödet till Unicef har bidragit till att 720 000 barn kunnat återuppta sina studier, 100 000 barn har fått tillgång till ”barnvänliga” platser för att leka och få lite normalitet i livet, 11 000 barn har fått vård för undernäring och 1,9 miljoner barn har vaccinerats mot sex vanliga barnsjukdomar.
 • Migrationsorganisationen IOM har bland annat byggt 350 tillfälliga bostäder och skapat över 2 250 arbetsmöjligheter. De har också gett 150 000 hemlösa psykosocial hjälp och utbildat över 1000 humanitära arbetare i psykosocialt arbete.
 • Med Sidastöd har organisationen Action Against Hunger kunnat ge 2 900 personer tillfälliga arbeten med att bland annat röja bort 25 000 kubikmeter lera. 42 800 familjer har fått tillgång till hygienartiklar för att förhindra kolerasmitta.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

 • tip a friend
 • share
Tipsa en vän