En affisch med texten "Säg nej till korruption - minska fattigdomen" i Freetown, Sierra Leone.

Foto: Jenny Matthews/Panos/Silver

Sida stärker arbetet mot korruption

Uppdaterad: 3 juni 2014

Sida arbetar kontinuerligt för att förbättra den interna styrningen och kontrollen. Under senare tid har en rad åtgärder vidtagits och nu utvecklas det förebyggande arbetet mot korruption ytterligare.

 

 – Vi förbättrar det förebyggande arbetet mot korruption. Sedan hösten 2010 har rådgivningsfunktionen för antikorruption och revision exempelvis förstärkts. Under 2011 kommer vi dessutom ytterligare utveckla organisationen genom ökat stöd till handläggare i revisionsfrågor, säger Joachim Beijmo, Sidas kommunikationschef.

Sida kommer i större utsträckning än tidigare att låta genomföra djupgående granskningar av samarbetsorganisationer för att säkra att finansiella kontrollsystem är i ordning. Under 2011 kommer förbättrade regler och rutiner för insatsberedning att tas i bruk. Kraven på mottagande organisationers interna kontrollsystem förtydligas.  

Till stöd för det förebyggande arbetet i beredning av insatser finns idag en checklista för identifiering av korruptionsrisker och för riskanalyser på program och projektnivå. Under 2010 har ett arbete samtidigt inletts i syfte att bättre integrera analys och hantering av korruptionsrisker på landnivå i utarbetandet av bedömningsunderlag för nya samarbetsstrategier. Sida tar nu dessutom fram nya anvisningar för mer systematisk hantering av insatsrelaterade risker.  

 – Det är de allra fattigaste som drabbas hårdast av korruption. Att bekämpa korruption är därför en central utvecklingsfråga. Det sker genom omfattande insatser i samarbetsländerna. Samtidigt är det viktigt att vår styrning och kontroll av verksamheten är god. Då säkrar vi att biståndskronorna går till rätt ändamål och bidrar till att skapa förutsättningar för fler fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor, säger Joachim Beijmo.

 Läs mer om vårt anti-korruptionsarbete.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän