Barn engagerade i projektet med solvatten

Foto: Solvatten AB

Nordiska Utvecklingsfonden öppnar möjligheter för innovationer inom klimatområdet

Uppdaterad: 3 juni 2014

Allt fler möjligheter finns för svenska aktörer att få stöd för sina innovationer som ska möta behovet i fattiga länder på klimat- och miljöområdet. Nu har också Nordiska Utvecklingsfonden utlyst medel genom ” Nordic Climate Facility” som uppmuntrar innovativa lösningar och ökad kunskap i låginkomstländer

Sida har länge samarbetat med Nordiska Utvecklingsfonden (NDF), bland annat inom ramen för det tidigare u-kreditsystemet. Sedan 2009 har fonden ett nytt mandat och återbetalade medel från krediterna går idag till klimatrelaterade projekt i dess partnerländer.

Genom den nya faciliteten kan nu nordiska organisationer, myndigheter och företag söka finansiering för innovativa projekt som reducerar utsläppen av skadliga växthusgaser. Projekten kan också främja anpassningen till klimatförändringen i utvecklingsländer.  

Insatserna sker i samarbete med parter i utvecklingsländerna och bygger på ömsesidigt intresse. Efter en första ansökningsomgång har nu 14 insatser beviljats medel. Av dessa är sex svenska samarbeten.

 –        Det är spännande att se att så många svenska företag och organisationer nu kan genomföra samarbeten med parter i utvecklingsländerna. Det vittnar om att svensk expertis står sig bra i nordisk konkurrens inom klimatområdet och att näringslivet blir ännu mer involverat i fattigdomsbekämpning, säger Lena Kövamees på Sidas enhet för Lån och Garantier.

Lena Kövamees som sitter med som styrelsesuppleant i Nordiska Utvecklingsfonden (huvudman för fonden är UD) betonar att den är en del av svenskt utvecklingssamarbete.  Den nya satsningen innebär ytterligare en öppning för att involvera den privata sektorn i utvecklingssamarbetet.

 –        I Nordic Climate Facility är det också tydligt att organisationer kan medverka i ansökningsförfarandet och att kunskapsöverföring är en viktig del i potentiella insatser för att ny teknik ska föras in långsiktigt, säger hon.

Bland de som vunnit den första ansökningsomgången återfinns svenska Diakonia som ska samverka med Agua Sustentable för att ta fram klimatanpassningsstrategier för glaciärberoende områden i Bolivia. Solvatten AB är en annan svensk aktör som tillsammans med kenyanska Institute of Environment and Water ska distribuera Solvattens innovativa och klimatvänliga vattenreningsenhet till 2 500 hushåll i slumområdet Kibera i Nairobi Kenya. 

Ramboll Natura och kenyanska Appropriate Development Consultants kommer i sin tur att effektivisera användningen av regnvatten vilket lär påverka tillgången av vatten även under torrperioder. 

Värdefulla metaller ska på ett energieffektivt sätt återanvändas ur elektriskt och elektroniskt skrot i Ghana med stöd från svenska Raw Materials Group AB och de ghananska parterna Environment Protection Agency och Green Advocacy. 

Den första ansökningsomgången hade fokus på vattenresurser och energieffektivisering och totalt kom 138 förslag in. Sammanlagt har 5,5 miljoner Euro fördelats på de 14 beviljade insatserna.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän